FinSolar aurinkoenergiatietoa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun FinSolar.net -sivustolla on tietoa aurinkoenergian taloudellisuudesta, liiketoiminnasta sekä hyödyntämismahdollisuuksista. Mukana on myös ehdotuksia alan kasvun vauhdittamiseksi Suomessa.

Parhaillaan on käynnissä FinSolar taloyhtiökokeilu, jossa edistetään taloyhtiön asukkaiden mahdollisuuksia hyödyntää aurinkosähköä. Lisäksi CO2mmunity EU-hankkeessa edistetään aurinkoenergian yhteisömalleja. Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan hankkeiden tuotoksia Facebookin FinSolar aurinkoenergiatietoa -ryhmään!

solarpvpaneeli

Taustatietoa Finsolar.net -sivustosta