Asukkaat mukaat aurinkoenergian tukien piiriin

Kotitaloudet, taloyhtiöt ja asukasosuuskunnat on nykyisin rajattu pois energiatukien piiristä. Tämä on ongelmallista markkinoiden kehityksen kannalta, koska aurinkoenergian kysyntä on asukassektorilla suurta.

Asukassektori kuuluu Suomessa hallinnollisesti ympäristöministeriön alaisuuteen. Pientalojen lämmitystapamuutoksia on aiemmin tuettu ARA:n energia-avustuksilla. Nykyisin avustuksia on tarjolla rajoitetusti vain vähävaraisille kotitalouksille.

Asukassektorin rajaaminen TEM:in energiatuen ulkopuolelle estää aurinkoenergian hyödyntämisen monissa potentiaalisissa kiinteistöissä sekä innovatiivisten palvelumallien leviämistä. Suomessa on jo toistakymmentä yritystä, jotka asentavat aurinkoenergiajärjestelmiä maailmalta tunnetuilla energianmyyntisopimuksilla (PPA, power purchase agreement). PPA-mallissa yritys, kunta tai osuuskunta investoi aurinkoenergiajärjestelmään ja myy tuotettua energiaa kiinteistön käyttäjille. Monet suomalaiset aurinkoenergiayritykset haluaisivat tarjota palvelua myös taloyhtiöille ja asukasosuuskunnille.

TEM ei ole kuitenkaan myöntänyt energiatukea näihin kohteisiin, koska asukkaat eivät kuulu energiatuen piiriin. Järjestelmään investoiva taho ei siis saa avustusta, vaikka muuten kuuluisi energiatuen piiriin, mikäli energian loppukäyttäjistä osa on yksityishenkilöitä. Monissa kiinteistöissä on nykyisin yritysten liiketiloja tai kuntien toimistotiloja ja asuntoja yhtä aikaa, joten nämä kiinteistöt rajoittuvat automaattisesti energiatuen ulkopuolelle.

Valtioneuvoston asetusta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista tulisi muuttaa siten, että tukea voi saada myös asunto-osakeyhtiöt ja asuinkiinteistöt. Muutoksen myötä tukihakemusten käsittelyyn kannattaisi ottaa käyttöön sähköinen asiointijärjestelmä, jolloin lisääntyvä tukihakemusten määrä ei aiheuta hallinnollista lisätyötä. Esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa asukkaiden hakemukset käsitellään sähköisesti.

Markkinoiden ja liiketoiminnan kehityksen kannalta olisi suositeltavaa, että julkishallinto siirtäisi yritysten, julkishallinnon, asukkaiden ja maataloustuottajien energia-asiat ja lomakkeet yhden luukun sähköiseen asiointipalveluun.

Kirjoittaja: Karoliina Auvinen

Päivitetty: 1.2.2016

Katso myös:

Lähteet:

ARA. Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus.  Lisätietoja: http://www.ara.fi/fi-fi/rahoitus/avustukset/kuntien_myontamat_korjaus_ja_energiaavustukset/pientalojen_harkinnanvarainen_energiaavustus

Valtioneuvoston asetus 1063/2012 energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. 6 §. Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012. Saatavissa: https://www.tem.fi/files/36095/Energiatukiasetus_1063_2012.pdf