Aurinkoenergia saa huomiota mediassa, mutta aurinkolämpö odottaa yhä ulostuloaan

Medialla on aina jonkinlainen rooli siinä, miten kuluttajat ottavat uuden teknologian vastaan. Viestimet mielletään tavallisesti mainostajia luotettavammaksi tietolähteeksi ja medianäkyvyys on tärkeä myötävaikuttaja siinä, että ihmiset ylipäätään ovat tietoisia uusista teknologioista. Tämän vuoksi myös FinSolar-hankkeessa ollaan oltu kiinnostuneita siitä miten aurinkoenergiasta mediassa kirjoitetaan. Toisaalta hanke on myös pyrkinyt aktiivisesti lisäämään alan medianäkyvyyttä. Viimeaikaisia esimerkkejä hankkeen aikaansaamista mediaesiintymisistä ovat uutinen aurinkoenergian korkeasta kotimaisuusasteesta Kauppalehdessä 7.7.2015 (”Aurinkoenergia tuo Suomeen rahaa ja työtä”) ja FinSolar-hankkeen johtajan Raimo Lovion ennuste aurinkosähkön läpimurrosta Helsingin Sanomissa 7.6.2015 (”Aurinkosähkön läpimurto on ovella”).

FinSolar-hankkeessa on ollut käsitys, että aurinkoenergia ja erityisesti aurinkosähkö kiinnostavat mediaa. Tätä haluttiin tutkia FinSolar-hankkeen puitteissa tarkemmin, joten hankkeen toimesta seurattiin neljää suomalaista verkkomediaa heinäkuun 2015 ajan.

Tarkastelun kohteina olivat Helsingin Sanomat, Savon Sanomat, Talouselämä sekä Tekniikka ja Talous. Viestinten valintakriteereinä oli päivittäinen uutisten julkaiseminen sekä lukijakunta, joka voidaan lavein kriteerein mieltää aurinkoenergian kohderyhmäksi. FinSolar kävi läpi kaikki verkossa julkaistut artikkelit, jotka löytyivät hakukoneista sanoilla aurinko*, aurinkosähk*, aurinkolämp*, aurinkokeräi*, aurinkopaneel* ja aurinkokenno*. Näillä hakusanoilla löysimme heinäkuussa yhteensä 38 verkkoartikkelia, joissa mainittiin jokin hakutermeistä. Otoksesta on kuitenkin jätetty pois ne artikkelit missä aurinkoenergia mainittiin Fennovoima hankkeeseen sekaantuneen Migrit Solarna Energijan yhteydessä, sillä muuten otanta olisi vääristynyt. Yhteensä 14 artikkelissa hakusana mainittiin otsikossa. Helsingin Sanomissa aurinkoenergia oli esillä seuratuista medioista eniten; yhteensä 19 kertaa. Talouselämä-lehdessä puolestaan julkaistiin yhdeksän artikkelia ja Tekniikka ja Talous -lehdessä sekä Savon Sanomissa viisi artikkelia.

Aikajänne seurannalle oli lyhyt ja otos pieni, eivätkä kaikki suuret mediat olleet tarkastelussa mukana. Tästä huolimatta kerätystä aineistosta on mahdollista tehdä muutamia havaintoja siitä miten aurinkoenergiaa viestimissä käsitellään.

Ehkä merkittävin huomio, minkä julkaistuista artikkeleista saattoi tehdä, on, että aurinkoenergiasta kirjoitettiin lähes poikkeuksetta positiivisessa asiayhteydessä. Artikkeleista 24 käsittelivät aurinkoenergiaa positiivisessa valossa, viidessä negatiivisessa kontekstissa ja yhdeksässä artikkeleista aihe oli esillä neutraalissa valossa. Aurinkoenergiaa nähtiin varteen otettavana keinona hidastaa ilmastonmuutosta ja kätevänä energiamuotona kotitalouksille. Artikkeleita lukiessa FinSolar-hankkeessa vahvistui kuva, että aurinkoenergia on tällä hetkellä mediaa kiinnostava asia ja aiheelle halutaan antaa näkyvyyttä joskus jopa huomiota herättävillä otsikoilla.

Toinen tärkeä aineistosta tehtävä huomio oli, että suomalaiset lehdet eivät vaikuta nostavan aurinkolämpöä yhtä aktiivisesti esille kuin aurinkosähköä, eivätkä kaikki aurinkoenergiasta kirjoittavat toimittajat vaikuta edes tietävän, että aurinkoenergiaa voidaan tuottaa myös lämpönä. Tämä kävi seurannassa ilmi siten, että aurinkosähkö ja -paneelit mainittiin otoksessa yhteensä 29 kertaa, kun taas aurinkolämpö ja -keräimet ainoastaan neljästi. Kahdessa artikkeleista myös puhuttiin virheellisesti aurinkopaneeleista, vaikka kyse oli aurinkokeräimistä.

Kaikista suosituin aurinkoenergiaa koskeva aihe oli uudenlaiset teknologiset innovaatiot energia-alalla. Aurinkosähköllä toimiva Solar Impulse -lentokone nousi uutisiin kahdeksan kertaa ja muut innovaatiot – kuten Some-sauna ja aurinkopaneeleilla päällystetty meluaita – yhteensä viidesti. Muita suosittuja uutisaiheita olivat suomalaisia energiayrityksiä koskevat ulostulot (SavoSolar 3, Sunspot 1, Oilon Scancool 2), eri maiden aurinkoenergiamarkkinoiden tilanne (viisi artikkelia), aurinkoenergia ja asuminen, ilmastonmuutos sekä ydinvoima (kukin neljä artikkelia).

Kaiken kaikkiaan media vaikuttaisi siis suhtautuvan aurinkoenergiaan myönteisesti, eikä lehdissä juurikaan ollut esillä ennakkoluuloja alaa kohtaan. Kuitenkin aurinkoenergiamarkkinoiden leviämisen näkökulmasta olisi tärkeää, että aiheet olisivat sellaisia, jotka kuluttajat kokevat läheiseksi. Varmasti aurinkolentokoneen ennätykset tuovat positiivista huomiota koko alalle, mutteivat juuri informoi tavallista suomalaista siitä, miten hän voisi hyötyä aurinkoenergiasta. Artikkeleissa tarvittaisiin siis aurinkoenergian näkökulmasta enemmän sellaisia juttuja, jotka koskevat aurinkoenergian hyödyntämistä Suomen oloissa ja lisäävät ihmisten käsitystä siitä, kuinka aurinkoenergiaa voidaan järkevästi hyödyntää. Muuta ajatuksia herättävää otannassa oli, ettei se sisältänyt suomalaisten poliitikkojen kannanottoja aurinkoenergiasta. Toki tähän voi vaikuttaa kesäaika, mutta myös se, että esimerkiksi heinäkuussa järjestetyssä Porin Suomi-areenassa aurinkoenergia ei ollut vahvasti mukana keskusteluissa. Olisi tärkeää, että media pyytäisi aurinkoenergiaan liittyviä kannanottoja poliitikoilta aktiivisesti ja toisaalta nostaisi esiin lainsäädännöllisiä esteitä, jotka hidastavat aurinkoenergiamarkkinoiden myönteistä kehitystä.