Aurinkoenergialla on korkea kotimaisuusaste. Jopa yli puolet investointien synnyttämästä tulovirrasta jää Suomeen. Työpaikkoja syntyy etenkin asennus- ja suunnittelupalveluissa.

Julkisen sektorin hankinnoissa tulisi ottaa huomioon myös investointien välilliset vaikutukset huomioon aluetalouteen, elinkeinoelämään ja ympäristöön. Tuontienergiaan kuluu Suomessa vuosittain yli 8 miljardia euroa, josta suurin osa kuluu fossiilisten polttoaineiden tuontiin Venäjältä. Energiankäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan parantaa kunnan toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja, vahvistaen samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa. Katso blogikirjoitus cleantech-matkailun edistämisestä täältä.

Aurinkoenergian kotimaisuusaste on korkea. Suomessa toimii noin 60 yritystä aurinkoenergia-alalla. Merkittävimmät aurinkoenergian työllisyysvaikutukset syntyvät Suomessa järjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta, mutta myös komponenttien valmistus ja kokoonpano ovat kasvussa.

Esimerkiksi Savo-Solar Oy valmistaa aurinkolämpökeräimiä ja Valoe Oy aurinkopaneeleita Mikkelissä. Salosolar Oy rakentaa vuoden 2015 aikana uuden aurinkopaneelien kokoonpanotehtaan Saloon. Esimerkiksi Finnwind Oy valmistaa Suomessa aurinkopaneelien asennustelineitä.

Aurinkoenergiaa voi hyödyntää osana organisaation brändäystä, jolloin osan investoinnista voi laskea osaksi markkinointibudjettia. Energiatehokkuus voi myös vaikuttaa positiivisesti kiinteistön arvoon.

Katso materiaalit FinSolar-työpajasta, jossa käsiteltiin aurinkoenergian brändiarvoa ja liiketoimintasovelluksia.

Kirjoittaja: DI Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
Päivitetty: 25.2.2015

Lähteet

Harjunen O. ja Liski M. 2014. Not so Myopic Consumers – Evidence on Capitalization of Energy. Technologies in a Housing Market. CESifo Working Paper Series No. 4989. Saatavissa: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507740

Nils Kok, Maarten Jennen. 2012. The impact of energy labels and accessibility on office rents. Energy Policy, Volume 46, July 2012, Pages 489–497. Saatavissa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512003151

Halme Minna et al. 2014. Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43024/Kasvua%20ja%20ty%C3%B6llisyytt%C3%A4%20uudella%20energiapolitiikalla.pdf?sequence=1

Puitesopimus kuntasektorin energiaohjelman ja energiatehokkuussopimusten 2008-2016 toteuttamisesta. Saatavissa: http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/midcom-serveattachmentguid-1e04b1f46aafd924b1f11e08feff5dfca5c0f240f24/puitesopimus_kuntasektorin_energiaohjelman_ja_energiatehokkuussopimusten_2008-2016_toteuttamisesta-pdf

Tekes. 2012. The Finnish Solar Cluster. Saatavissa: http://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/groove/aineistot/the_finnish_solar_cluster_2012.pdf

Cencorp Oy & Savosolar Oy. 2015. Osoitetiedot. Saatavissa: http://fi.cencorp.com/ ja http://www.savosolar.fi

Areva Anu. Salon Seudun Sanomat 10.2.2015. Salossa aletaan valmistaa aurinkopaneeleja.

Finnwind Oy. 2015. Finnwind Fast Sun asennusjärjestelmät harjakatoille, tasakatoille, seinä- ja maa-asennuksiin [viitattu 15.2.2015]. Saatavissa: http://www.finnwind.fi/asennusjaerjestelmaet