Aurinkosähkö

Suomessa sähkön pientuotannon tilastoinnista vastaa Energiavirasto. Energiaviraston mukaan Suomen verkkoon kytketty aurinkosähkökapasiteetti oli vuonna 2018 noin 120 MW, vuonna 2017 noin 70 MW ja vuonna 2016 noin 27 MW.

Verkkoon kytkemättömien (esim. mökkijärjestelmät) aurinkosähköjärjestelmien kapasiteetin määrästä ei ole Suomessa ajantasaista tutkimus- tai tilastotietoa.

Aurinkovoimaennuste

Fingridin Aurinkovoimaennuste MWh/h perustuu sääennusteisiin ja arvioihin Suomeen asennettujen aurinkopaneelien kokonaistuotantotehosta sekä niiden sijainneista. Aurinkovoimaennuste seuraavalle vuorokaudelle julkaistaan joka päivä klo 12.

Aurinkolämpö

Suomessa ei ole systemaattista järjestelmää aurinkolämmön vuositilastojen keräämiseksi. Eri selvitysten tilastotiedot perustuvat asiantuntija-arvioihin toimialan kehityksestä. IEA:n Solar Heat Worldwide -raportin (2015) mukaan asennettua keräinkapasiteettia oli Suomessa vuonna 2013 noin 37 MWp. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2014 aurinkolämpökeräimiä yhteensä 45 000 m2, jotka tuottivat vuodessa 57 TJ energiaa.

Oikeiden aurinkolämpö- ja off grid-aurinkosähkökapasiteettimäärien selvittämiseksi tulisi tehdä tarkemmat tutkimukset sekä ylläpitää vuosittaisia myyntitilastoja.

Päivitetty: 13.8.2019, Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto