image_pdfimage_print

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia kesäajan energiankulutuksen mukaan

AurinkPSTapioTuomiosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa niin, että mahdollisimman suuri määrä sähköstä kuluu omassa kiinteistössä. Koska sähkön verkkoon myyminen ei nykyisellään ole kannattavaa (kts. kannattavuuden arviointi) tulee järjestelmä mitoittaa niin, että tuotettu sähkö uppoaa pääasiassa kiinteistön sähkönkulutuksen pohjakuormaan (alhaisimpaan kulutuksen tasoon). Katso tästä esimerkkikiinteistöjen kulutuskäyriä, joiden avulla voi arvioida kiinteistön alhaisinta energiankulutusta.

Useimmissa kiinteistöissä kesäajan sähkönkulutus kannattaa ottaa ohjenuoraksi pohjakuormaa laskettaessa.  Paras keino varmistua järjestelmän optimaalisesta mitoituksesta on lähettää aurinkoenergiajärjestelmiä toimittavalle yritykselle sähkölasku kesäajalta. Järjestelmätoimittaja pystyy laskun perusteella mitoittamaan järjestelmän järkevästi. Näin vältetään järjestelmän ylimitoitus ja kannattavuuden lasku verkkoon myynnin kasvaessa.

Aurinkosähköä on mahdollista siirtää myös kiinteistöstä toiseen verovapaasti, mikäli kiinteistöt sijaitsevat samalla tontilla. Mikäli tontit ovat saman tahon omistuksessa tai hallinnassa, siirto onnistuu myös. Yhdistelemällä kiinteistöja tai tontteja voidaan järjestelmät mitoittaa suuremmalle pohjakulutukselle ja saada invesoinnille suurempi suhteellinen hyöty.

Optimaalisesta mitoituksesta huolimatta sähköä joutuu aina hetkittäin myymään pieniä määriä verkkoon. On siis tärkeää tehdä sähkön pientuotannosta sopimus kilpailuttamasi sähkön myyntiyhtiön kanssa. Sähkön pientuottajaksi ryhdyttäessä kannattaa sähköyhtiö kilpailuttaa. Suomessa on jo useita sähköyhtiöitä, jotka maksavat hyvän korvauksen verkkoon tuotetusta sähköstä.

Katon soveltuvuus järjestelmän asentamiselle

Toinen tärkeä kannattavuuteen vaikuttava tekijä on katon soveltuvuus. Kattoa arvioitaessa tulee ottaa huomioon mm. katon kunto, materiaali, ilmansuunta ja kallistus. Katon ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka edullisesti järjestelmän pystyy asentamaan ja kuinka tehokkaasti sillä pystyy tuottamaan aurinkoenergiaa. Katon tiedot kannattaa toimittaa aurinkoenergiajärjestelmän toimittajalle ja pyytää arviota asennuskustannuksista ja soveltuvuudesta aurinkoenergian tuotantoon.

Jo pienikin varjostus laskee voimalan tuotantotehoa merkkittävästi. Puiden, viereisten rakennusten ja muiden lähistön elementtien varjostus tulee huomioida ennen investointipäätöksen tekemistä.

 

Kirjoittaja: Lotta Liuksiala, Aalto-yliopisto
Päivitetty: 18.6.2015

Lähteet ja lisätietoa:

Motiva Oy. Aurinkosähkö. 2015.