Säädökset ja tuet


Tälle sivulle on koottu aurinkoenergia-investointeihin vaikuttavia säädoksiä. Lait, säädökset ja tuet muodostavat reunaehdot kannattaville investoinneille.

  1. Sähkönsiirto kiinteistörajan yli
  2. Toimenpideluvat aurinkoenergiäjärjestelmien asennuksiin
  3. Aurinkoenergiainvestointien tuet
  4. Verotus