image_pdfimage_print

Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksen ohjeet määrittelevät pääomatulon alaisen sähköntuotannon rajat. Kotitalouden voivat tuottaa omaan käyttöönsä sähköä ilman verovelvollisuutta. Mikäli sähköä menee myyntiin, myydyn sähkön arvosta vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuvat kulut eli poistot ja muut aurinkosähköjärjestelmän menot verovuoden ajalta. Käytännössä nykyisessa Suomen tuotantotukijärjestelmässä poistot ovat aina suuremmat kuin myydyn sähkön arvo, joten verotettavaa tuloa ei jää:

”Kotitalouden omaa käyttöä varten tapahtuvassa pienimuotoisessa sähköntuotannossa oman käytön ylittävän ylijäämäsähkön myynti on arvoltaan vähäistä ja sähköntuotantolaitteiston hankinnasta johtuvat kustannukset ovat suuret. Veronalaisesta sähkön myynnistä ei tämän vuoksi Verohallinnon käsityksen mukaan ainakaan tämän ohjeen antamisajankohdan tilanteessa jää verotettavaa tuloa silloin, kun verovuonna myydyn sähkön määrä on ostetun sähkön määrää pienempi.”

Aurinkosähköjärjestelmien omistajat eivät ole ilmoitusvelvollisia tässä tilanteessa, jossa verotettavaa tuloa ei jää.

Lähde: https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotitalouden_sahkontuotannon_tuloverotus(34079)

Päivitetty: Lotta Liuksiala, 24.11.2015