Aurinkoenergiatyöpaja Jyväskylässä

image_pdfimage_print

Jkl 1011

FinSolar ja Jyväskylän kaupunki järjestivät 10.11.2015 työpajan, jossa selvitettiin parhaita keinoja aurinkoenergian hyödyntämiseen. Työpajassa syntyi vilkasta keskustelua ja toteutuskelpoisia ideoita aurinkoenergian edistämiseen Jyväskyläläisissä kiinteistöissä.

Projektipäällikkö Tanja Oksa toivotti Jyväskylän kaupungin puolesta osallistujat tervetulleeksi tilaisuuteen. Iltapäivän ensimmäinen osio perehdytti osallistujat aurinkoenergian nykytilanteeseen Suomessa. Karoliina Auvinen esitteli aurinkoenergian hankinta- ja rahoitusmalleja Suomessa. Tässä linkki aurinkoenergian hintatietoihin ja kannattavuuslaskureihin.

Seuraavaksi Lotta Liuksiala esitteli FinSolar -hankkeen tutkimustuloksia aurinkoenergian kotimaisuusasteesta sekä aurinkoenergian käytöstä profiloitumisessa ja brändäyksessä.

Tämän jälkeen suomalaisten aurinkoenergiayritysten edustajat kertoivat aurinkosähkön ja aurinkolämmön mahdollisuuksista Suomessa:

Savo-Solar Oy:n edustaja Miika Kilgast kertoi aurinkolämmön hyödyntämismahdollisuuksista Suomessa.

Aurinkosähköratkaisujen mahdollisuuksia esitteli Valoe Oyj:n Merja Halonen.

Valoe esite.

Tapahtuman jälkimmäinen puoli keskittyi kaupunkien sisäisiin prosesseihin  ja aurinkoenergian integroimiseen osaksi niitä. Vantaan tilapalveluiden Marita Tamminen alusti työpajalaiset aihepiiriin kertomalla kestävistä hankinnoista Vantaalla.

Työpajan ryhmätyöosuuden aikana osallistujat kokoontuivat miettimään aurinkoenergian hyödyntämistä neljän teeman kautta:

  1. Kaupungin tarpeisiin sopivat rahoitus- ja hankintamallit
  2. Suunnittelu ja yhteistyö
  3. Aurinkoenergiajärjestelmien lupakäytännöt
  4. Sopivia pilottikohteita aurinkoenergiainvestointeihin

FinSolar kiittää mukanaolijoita aktiivisesta keskustelusta ja toivoo menestystä työpajan synnyttämien suunnitelmien toteuttamiseen!