Aurinkosähkön kuluttajatutkimuksen tuloksia (v. 2013)

Vaasan yliopisto selvitti vuonna 2013 Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM)-tutkimusohjelmassa suomalaisten kotitalouksien halukkuutta aurinkosähkön pientuotantoon.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 20 energia-alan asiantuntijaa ja 17 aurinkopaneelien omistajaa kertoivat näkemyksensä aiheesta. Haastateltujen pientuottajien keski-ikä oli 59 vuotta. Toisessa osassa toteutettiin nettikysely 198 omakotitaloasukkaalle, jotka eivät omistaneet aurinkopaneeleja.

Tutkimuksen tuloksia:

  • Kaikkien vastaajien mielestä suuriin syy pientuotannon vähäiseen suosioon on laiteinvestoinnin pitkä takaisinmaksuaika.
  • Asiantuntijat uskoivat, että investoinnin takaisinmaksuajan pitäisi painua alle 10 vuoteen, jotta kuluttajat innostuisivat laajamittaisesti omasta sähköntuotannosta. Asiantuntijoiden mukaan olisi tärkeää nähdä aurinkopaneelit sijoituksena, joka nostaa kiinteistön arvoa ja tuottaa pidemmällä aikavälillä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan potentiaalisimmat sähkön pientuottajat ovat yli 50-vuotiaita.
  • Paneelien omistajat perustelivat hankintaansa vaihtelevasti sillä, että paneelit tuottavat ilmaista sähköä, ympäristöarvoilla ja sähköntuotannon teknisellä kiinnostavuudella. Ennen aurinkopaneelien hankintaa omakotitalon omistajia oli kiinnostanut turvallisuus liittyen talon kattoon. Kokemukset olivat myönteisiä, ja lähes kaikki olivat valmiita suosittelemaan paneeleja muillekin.
  • Omakotitaloasukkaista 74% piti sähkölaskun merkitystä suurena ja sähkölämmittäjistä vielä useampi. Tuuli- ja aurinkovoimasta kuluttajilla oli niin myönteisiä kuin kielteisiäkin näkemyksiä, mutta pääosin niiden lisäämistä kannatettiin. Kotitalouksien omasta sähköntuotannosta suurin osa tiesi vain vähän tai ei mitään. Aurinkopaneelien sopivana investointikustannuksena vastaajat pitivät noin 4 000 euroa ja takaisinmaksuaikana kahdeksaa vuotta.

Lähde: Cleen Oy. 2014. Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat -loppuraportti. Saatavissa: http://issuu.com/cleenltd/docs/cleen_sgem_loppuraportti_digipublis