FinSolar-hanke 9/2014-2/2016 

FinSolar oli Tekes -rahoitteinen hanke, jota koordinoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tiimi. Hankkeen aikana työryhmissä syntynyttä ohjeita ja tietoa koottiin FinSolar aurinkoenergiatietoa -sivustolle.

Hankkeessa luotiin yhteiskehittelynä asiantuntijoiden, suomalaisyritysten sekä julkisten toimijoiden kesken uusia yhteistyö-, hankinta- ja rahoitusmalleja konkreettisiin investointikohteisiin. Ideoita haettiin kumppaniverkostoa hyödyntämällä sekä parhaista kansainvälisistä malleista. Lisäksi projektissa tunnistettiin markkinoiden kasvua hidastavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä.

Konkreettisia investointikohteita tutkittiin ja ratkottiin kumppaniverkoston kanssa työryhmissä. Työryhmät oli jaoteltu aurinkoenergian ostajasegmenttien mukaan: kunnat, taloyhtiöt, kaupalliset toimijat sekä kansainvälinen liiketoiminta. Konkreettisten investointikohteiden eteenpäinviemisen lisäksi kukin työryhmä edisti myös laajemmin ostajasegmenttinsä aurinkoenergiahankintoja. Käytännössä tämä tarkoitti usein hankintaohjeiden ja kannattavuuslaskelmien tuottamista, mutta myös esimerkiksi yhteistyöverkostojen muodostamista ja viestintää.

Työryhmien tapaamisten lisäksi FinSolar järjesti kokouksia, seminaareja ja työpajoja tärkeiden teemojen ympärille. Kokoukset on nähtävissä Tapahtumat-sivulla. Sivulta on myös linkki kunkin tapahtuman julkiseen materiaaliin.

FinSolar-hanke myös julkaisi blogeja ja tiedotteita aurinkoenergiaan liittyen. Julkaisuarkisto on nähtävillä täällä.

FinSolar -hankkeessa oli mukana noin 50 yritys- ja organisaatiokumppania. Edustettuna oli laaja otanta aurinkoenergiasta kiinnostuneita tahoja: mm. järjestelmätoimittajia, konsultteja, rahoitusinstituutioita, kuntia ja taloyhtiöitä. Mukana oli sekä aurinkoenergiaratkaisuja tarjoavia että hankinnasta kiinnostuneita tahoja.

FinSolar keräsi myös listausta suomalaisista aurinkoenergiayrityksistä. Tämä listaus kokosi myös hankkeen ulkopuolisia yrityksiä ja käytti pohjamateriaalinaan Tekesin Groove-ohjelman aurinkoenergiakatalogia.

FinSolar -hankkeen kokonaisuuden hallinnasta vastasi ohjausryhmä. Ryhmä koostui noin 25 projektia rahoittaneesta tahosta. Ohjausryhmän tehtävänä oli valvoa projektin etenemistä sekä tavoitteiden täyttymistä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hanketiimin jäseniä olivat projektipäällikkö Karoliina Auvinen, hankeassistentti Lotta Liuksiala, vanhempi tutkija Mikko Jalas, tohtoritutkija Jouni Juntunen ja tohtorikoulutettava Heli Nissilä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Raimo Lovio.

Jatkohankkeena toteutettiin Aurinkosähkömallin pilotointi taloyhtiöissä Jyväskylän Kankaalla -selvityshanke 3/2016 – 7/2016. Selvityksen toteutti projektipäällikkö Karoliina Auvinen Aallon kauppakorkeakoulusta Jykes Oy:lle. FinSolar taloyhtiökokeilu käynnistyi vuoden 2017 alussa ja päättyy vuonna 2019.