OLYMPUS DIGITAL CAMERAFinSolarin hankintatieto ja -ohjeet perustuvat hankkeen työryhmien toimintaan, joissa yhteistyössä yritysten ja hankkijaorganisaatioiden kanssa on selvitetty aurinkoenergian hankinnan tarpeita ja reunaehtoja. Sekä tarpeet että organisaatioiden sisäinen hankintaprosessi vaihtelevat suuresti ostajatyypeittäin.

1. Hankintaohje kunnille

2. Hankintaohje taloyhtiöille

3. Rahoitusmalleja

Aurinkolämmön ja aurinkosähkön hankintaprosessi ja kannattavuuslaskelmat eroavat toisistaan suuresti. Esiselvityksiin vaadittavat tiedot vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä aurinkosähkö- vai aurinkolämpöjärjestelmä.

4. Aurinkolämmön hankintaohje

5. Aurinkosähkön hankintaohje

Hankintaoppaita muualla verkossa: