FinSolarin hankintaohjeet kunnille ja taloyhtiöille perustuvat hankkeen työryhmien toimintaan, joissa yhteistyössä yritysten ja hankkijaorganisaatioiden kanssa on selvitetty aurinkoenergian kannattavuuden reunaehtoja ja rahoitusmalleja. Sekä tarpeet että organisaatioiden sisäinen hankintaprosessi vaihtelevat suuresti ostajatyypeittäin.

Aurinkolämmön ja aurinkosähkön hankintaprosessi ja kannattavuuslaskelmat eroavat toisistaan suuresti. Esiselvityksiin vaadittavat tiedot vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä aurinkosähkö- vai aurinkolämpöjärjestelmä.

Aurinkoenergian hankintaoppaita verkossa: