Skanssi

Aurinkoenergiahankinnan voi toteuttaa seuraavilla rahoitusmalleilla:

  • oma pääoma
  • laina eli rahavelka
  • osamaksukauppa
  • rahoitusleasing
  • käyttöleasingrahoitus
  • joukkorahoitus

Katso myös eri hankinta- ja rahoitusmallien vertailu.

Rahoitusmallien kuvaukset:

Oma pääoma

Aurinkoenergian hankinta omalla pääomalla tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaatio tai henkilö tekee järjestelmähankinnan omilla rahoillaan, kuten kunta omilla budjettivaroillaan tai henkilö omilla säästöillään.

Laina eli rahavelka

Lainan perustana on lainanottajan ja lainanantajan välinen sopimus. Aurinkoenergiajärjestelmät voidaan hankkia rahavelalla, josta lainanantaja perii yleensä korkoa. Lainaa voi saada pankeista, rahoitusyhtiöiltä tai joukkorahoituksen kautta kuluttajilta. Lainan ottaminen aurinkoenergiainvestointiin on kannattavaa, kun investoinnin tuottoprosentti on suurempi kuin lainan korkokulut.

Asunnonomistajat voivat saada aurinkoenergiajärjestelmien hankintaan pankista edullista asuntolainaa. Kunnat voivat saada myös kiinteistöjen energiainvestointeihin hyvin edullista lainaa. Laina edellyttää yleensä vakuutta, joka voi olla omaa omaisuutta tai ulkopuolisen tahon antama takaus. Aurinkoenergiaan otettavat lainat ovat tyypillisesti 10-15 vuoden pituisia.

Osamaksukauppa tai rahoitusleasing

cropped-cropped-nrel_pvinstall_578x364.jpg

Osamaksukaupassa aurinkovoimalan hinta maksetaan myyjälle tai rahoittajalle sovituissa maksuerissä tietyn ajan kuluessa. Tyypillisesti osamaksulaskuja maksetaan neljännesvuosittain sopimuskauden ajan, jonka pituus vaihtelee yleensä 8-15 vuoden välillä. Osamaksuerien suuruus määräytyy voimalan, sopimusajan sekä ulkopuolisen rahoittajan perimien rahoituskulujen perusteella samaan tapaan kuin lainassa.

Jotkut aurinkoenergiajärjestelmiä myyvät yritykset tarjoavat aurinkovoimalan tai aurinkoenergian hankintaan osamaksurahoitusta ja muita rahoitusratkaisuja.

Rahoittajalla on omistusoikeus aurinkovoimalaan siihen asti, kun ainakin määrätty osa aurinkovoimalan maksueristä on maksettu. Osamaksu- ja käyttöleasingrahoituksen (ks. alla) ero on siinä, että osamaksukaupassa aurinkovoimala siirtyy asiakkaan omistukseen ja näkyy asiakkaan taseessa hankintana. Osamaksusopimuksessa myyjä pidättää itselleen oikeuden aurinkovoimalan takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö maksut.

Rahoitusleasing

Rahoitusleasing on muutoin samanlainen rahoitusmalli kuin osamaksukauppa, mutta leasing-rahoitusmallissa aurinkovoimala säilyy rahoittajan omistuksessa koko sopimuskauden ajan. Sopimuskauden päättyessä aurinkovoimala siirtyy käyttäjän omistukseen ennalta määriteltyä jäännösarvoa vastaan. Sopimuksen kesto on kerrallaan yleensä 8-10 vuotta. Mikäli jäännösarvo on rahallisesti merkittävä sopimuskauden päättyessä, voi sopimusta ja osamaksuja jatkaa. Rahoitusleasing-mallin etu on, ettei hankinta näy käyttäjän taseessa.

solarvp

Käyttöleasingrahoitus

Käyttöleasing-rahoituksella tarkoitetaan aurinkovoimalan pitkäaikaista vuokrausta. Käyttöleasingrahoituksen kustannukset muodostuvat vuokrista, jotka yleensä maksetaan neljännesvuosittain. Vuokra on yleensä tietty osuus aurinkovoimalan hankintahinnasta. Arvonlisäverollisten kohteiden vuokra sisältää myös arvonlisäveron.

Käyttöleasing-mallissa aurinkovoimalan omistusoikeus pysyy rahoittajalla sopimuskauden ajan. Käyttöleasing-sopimuksen päätyttyä voimala ei yleensä siirry käyttäjän omistukseen (vrt. rahoitusleasing). Käyttöleasing-sopimukset ovat aurinkoenergian tapauksessa hyvin pitkiä, koska aurinkovoimalan pitoaika on yleensä vähintään 30 vuotta. Aurinkoenergian tapauksessa sopivampia rahoitusmalleja ovat osamaksukauppa tai rahoitusleasing.

Pitkäaikainen aurinkoenergian ostosopimusmalli

Sähkön- tai lämmönhankintaan perustuvaa rahoitusmallia kutsutaan tässä pitkäaikaiseksi aurinkoenergian ostosopimusmalliksi (PPA-malli, power purchase agreement). Rahoituksen osalta malli vastaa pitkälti käyttöleasingrahoitusta. Aurinkoenergian ostosopimuksen tapauksessa järjestelmän tuotosta ja ylläpidosta vastaa yleensä voimalan rahoittaja eikä käyttäjä. Yleensä kustannustehokkain tapa hoitaa aurinkovoimaloiden huolto on kouluttaa siihen kiinteistön oma huoltohenkilöstö tai sisällyttää voimalan ylläpito olemassa olevaan kiinteistön tai sen energiajärjestelmän huoltosopimukseen. Toisaalta aurinkoenergian ostosopimus on asiakkaan puolesta paras keino varmistaa, että aurinkovoimala on laadukas, optimaalisesti asennettu sekä hyvin toimiva, koska voimalan tuotantoriski on rahoittajalla eikä käyttäjällä.

22042015kokous4

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus kuvaa tapaa kerätä kuluttajilta rahoitusta aurinkoenergiahankkeisiin internetin välityksellä. Aurinkoenergiainvestointiin soveltuvia joukkorahoituksen muotoja ovat vastikkeellinen tuotelahjakortti tai piensijoitus aurinkovoimalahankkeeseen lainan muodossa. Aurinkovoimalaan tehdystä sijoituksesta tai annetusta mikro- tai pienlainasta saa vastineeksi aikanaan investoinnista syntyviä tuottoja korkotuottojen tai osinkojen muodossa.

Yleistä

Yleisesti investointi on kannattava ulkopuolisella rahoituksella, kun aurinkovoimalainvestoinnin tuotto ylittää rahoituksen korkokulut.

Osamaksu-, rahoitusleasing- ja aurinkoenergian ostosopimusten etuna on, että kunta tai yritys voi tehdä investointeja ilman erityisiä vakuuksia. Lisäksi niitä ei pääsääntöisesti käsitellä taseessa velkana, jolloin organisaation pääomarakenne säilyy edullisempana verrattuna lainarahoituksella tehtyihin investointeihin.

Yksityishenkilöille, taloyhtiöille ja yrityksille leasingrahoitus on usein kuitenkin kalliimpi vaihtoehto lainaan verrattuna. Leasing-sopimuksen hallinnointi- ja rahoituskulut ovat usein suurempia kuin lainoissa ja siksi heijastuvat myös kalliimpina loppukäyttäjähintoina. Investoinnin kannattavuutta voi parantaa tekemällä aurinkoenergiainvestointi yhdessä kannattavampien energiatehokkuusinvestointien kanssa. Näin investoinnissa sijoitetun pääoman tuotto tai sisäinen korkokanta voi jäädä korkeammaksi kuin ulkopuolisen rahoitusyhtiön perimät rahoituskulut.

Kunnissa ja yrityksissä investointien koon kasvattaminen vähintään yhden miljoonan euron tasolle edesauttaa ulkopuolisen rahoituksen saamista ja pienentää rahoituksen kuluja. Tätä ajatellen useiden aurinkovoimaloiden hankkiminen tai yhdistäminen energiatehokkuusinvestointeihin on suositeltavaa.

Hankinta- ja rahoitusmallien vertailua

Aurinkoenergiainvestointi on kannattava ulkopuolisella rahoituksella, kun investoinnin sijoitetun pääoman tuotto ylittää ulkopuolisen rahoituksen korkokulut. Elinkaarensa aikana isompien kiinteistöjen aurinkovoimalainvestointi tuottaa auringonvalon hyödyntämisen kannalta otollisissa ja rakennusteknisesti mutkattomissa asennuskohteissa yleensä 4-9 prosentin vuotuisen tuoton.

Taulukko: Aurinkoenergiavoimalan hankinta- ja rahoitusmallien vertailua asiakkaan näkökulmasta (tiedot arvioita)

Hankinta- ja rahoitusmalliSopimuksetVoimalan omistajuusYlläpito-vastuu Rahoitus- ja palvelukulut (arvio)
Oma pääomaHankintasopimus, pituus voimalan rakennusaika 1-3 kuukauttaAsiakkaallaAsiakkaalla 
LainarahoitusHankintasopimus sekä lainasopimus yleensä 10-15 vuottaAsiakkaallaAsiakkaallaLainan korkokulut 0-2%
Rahoitus-leasingLeasingsopimus yleensä 8-15 vuotta, voi jatkaaSäilyy rahoittajan omistuksessa sopimuskauden, siirtyy asiakkaalle jäännösarvollaAsiakkaalla, rahoittajalla tai toimittajalla sopimuksesta riippuenRahoituksen korkokulut kunnat 0,7-2% – muut 10%
Osamaksukauppa Osamaksusopimus 8-15 vuottaSiirtyy osamaksujen myötä rahoittajalta asiakkaalleAsiakkaallaRahoituksen korkokulut noin 10%
Pitkäaikainen aurinkosähkön tai -lämmön ostosopimus (PPA)Kiinteähintainen energian ostosopimus, kesto 10-25 vuottaSiirtyy vaiheittain tai jäännösarvolla asiakkaalleRahoittajalla tai toimittajallaYlläpito ja rahoituskulut noin 10%
JoukkorahoitusRahoitusmuoto kannattaa mahdollisesti sisällyttää laina- tai leasingsopimukseenRiippuu mallistaSovittava erikseenRahoituksen korkokulut noin 4-6%

Huomioita:

  • Kunnat voivat saada kiinteistöjen energiainvestointeihin hyvin edullista lainaa tai leasing-rahoitusta. Laina edellyttää yleensä vakuutta, joka on yleensä kunnan tapauksessa omaa omaisuutta. Katso kuntien hankintaohje täältä.
  • Osamaksu- ja leasingsopimusten etuna on, että kunta tai yritys voi tehdä investointeja ilman erityisiä vakuuksia. Lisäksi niitä ei pääsääntöisesti käsitellä kunnan tai yrityksen taseessa velkana, jolloin organisaation pääomarakenne säilyy edullisempana verrattuna lainarahoituksella tehtyihin investointeihin.
  • Kuntien tapauksessa laina- ja leasingrahoituksen kustannuksissa ei ole merkittävää eroa. Kuntarahoitus tarjoaa kunnille aurinkoenergiainvestointeihin edullista leasing- ja lainarahoitusta, jonka rahoituskulut ovat aurinkoenergiainvestoinnin tyypillistä tuottoa alhaisemmat. Näin ollen kunnilla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet tehdä aurinkoenergiainvestointeja ilman omaa pääomaa kannattavasti ulkopuolisen rahoituksen avulla.
  • Investointien koon kasvattaminen vähintään yhden miljoonan euron tasolle edesauttaa ulkopuolisen rahoituksen saamista ja voi pienentää ulkopuolisen rahoituksen kuluja. Näin ollen useiden aurinkoenergiavoimaloiden hankkiminen tai aurinkoenergia- ja energiatehokkuusinvestointien yhdistäminen on suositeltavaa.

Kirjoittaja: DI Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
Päivitetty: 7.5.2015