HSY ja Aalto hakevat diplomityöntekijää: aurinkoenergian liiketoimintamallit teollisuussähköverkossa

image_pdfimage_print

Tehtäväsi on selvittää kannattavaa aurinkoenergian investointimallia HSY:n Ämmässuon alueelle.

solarpvpaneeliDiplomityössä selvitetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY:n) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen soveltuvuutta aurinkoenergiainvestoinnille. Diplomityössä selvitetään ja dokumentoidaan teollisuussähköverkossa tapahtuva aurinkosähköinvestointi teknisestä, hallinnollisesta ja kaupallisesta näkökulmasta. Lisäksi analysoidaan, onko alueelle suunnitteilla olevaan Ekoteollisuuskeskukseen kehitettävissä taloudellisesti kannattava toimintamalli alueen toimijoiden aurinkoenergian yhteisinvestoinnille. Selvityksessä arvioidaan investointimallien (esim. osuuskunta) toteuttamiskelpoisuutta taloudellisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta. Juridisena taustana selvityksessä käytetään yleistä julkista tahoa koskevaa lainsäädäntöä jättäen tarkempi HSY:tä koskeva juridiikka selvityksen ulkopuolelle. Projektissa hyödynnetään Aalto-yliopiston FinSolar -hankkeessa tuotettua tietoa aurinkoenergian kannattavuudesta sekä erilaisista omistus- ja investointimalleista.

Selvityksen lähtökohdat Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksessa:

 • Alueella toimitaan HSY:n omistamassa sähköverkossa, jossa on myös muuta sähköntuotantoa
 • Hyvät edellytykset uusille yrityksille, hyvä sähkön kanta- ja alueverkko
 • HSY:n omilla toiminnoilla on jatkuva sähkönkulutuksen pohjakuorma
 • Taustaselvitys aurinkoenergiapotentiaalista on laadittu: alueella on otolliset olosuhteet aurinkosähkölle ja rakennuksia, joiden kattopintoja voisi hyödyntää aurinkoenergian tuotantoon
 • Erityispiirteenä suuri lokkikanta

HSY:n tavoitteena on Ekoteollisuuskeskuksen alueellisten symbioosien synnyttäminen ja kehittäminen. HSY on mukana Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeessa, jonka tavoitteena on aurinkoenergiainvestointien edistäminen Suomessa.

Lopputyöntekijältä odotamme:

 • kiinnostusta aurinkoenergiaa kohtaan
 • ymmärrystä sähköverkon toiminnasta, sähkömarkkinoista sekä investointien kannattavuuslaskennasta
 • erinomaisia kirjallisia sekä suullisia kommunikointitaitoja
 • aktiivista ja aloitteellista työskentelyasennetta sekä kykyä itsenäiseen työhön
 • hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia tutkimusryhmän jäsenenä ja sidosryhmien edustajien kanssa

Tarjoamme:

 • mahdollisuuden keskittyä aidosti lopputyön tekemiseen
 • korkealaatuista ohjausta lopputyön toteuttamiseksi 6kk määräajassa
 • ohjaajina HSY:n puolelta projektipäällikkö Kirsi Karhu ja Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoululta FinSolar-hankkeen vetäjä Karoliina Auvinen (lisätietoja puh. 050 462 4727)
 • työtä tuetaan ja seurataan HSY:n FinSolar-projektiryhmässä ja Aallon FinSolar-tutkimustiimissä

Tehtävän kesto: 6 kk, aloitus toukokuun aikana

Palkkio: Palkkio maksetaan diplomityöntekijälle apurahana Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiön kautta. Apuraha on veroton, mutta vaikuttaa opintotukeen. Palkkion suuruus pohjautuu HSY:n palkkausohjeeseen ja on 1940 €/kk.

Hakuohjeet: Lähetä vapaamuotoinen sähköpostihakemus perjantaihin 8.5.2015 mennessä osoitteeseen karoliina.auvinen(at)aalto.fi. Liitä mukaan opintorekisteriote sekä ansioluettelosi. Teemme haastattelut ja valinnan 15.5.2015 mennessä.

 

FinSolar-hankkeesta lisätietoja: www.finsolar.net