image_pdfimage_print

Työryhmä I: Kuntien aurinkoenergiainvestointien hankinta- ja rahoitusmallit

Työryhmässä käsitellään ja tutkitaan seuraavat asiat:

 • Kartoitetaan kuntien aurinkovoimalainvestointien kannattavuuden ja rahoituksen esteet analysoimalla case-esimerkkien kautta investointiprosessien haasteita
 • Selvitetään, voidaanko investointien kannattavuutta parantaa aurinkosähkön alkuperätakuusertifikaattien myynnin avulla
 • Kartoitetaan rahoituskanavia ja ohjauskeinoja, joilla pääomaa saataisiin kerättyä investointien toteuttamiseksi (leasing-rahoitus, lainat, joukkorahoitus) ja katsotaan mallia kansainvälisistä esimerkeistä, kuten USA:n Mosaic ja Iso-Britannian SolarSchools.
 • Kehitetään hankintamallia, jolla voitaisiin ratkaista kuntien aurinkoenergiainvestointeihin liittyvät osaamis- ja rahoitushaasteet
 • Laaditaan ratkaisuehdotukset, joilla investointien toteutumista saataisiin edistettyä mukaan lukien kuntien toimintamallit ja valtion ohjauskeinot

Työryhmässä mukana:

 • Anna-Maria Rauhala ja Tuomo Sipilä, Tuusulan kunta
 • Antti Rousi, Sun Energia
 • Atte Kallio, Helsingin Energia
 • Elina Ojala, Motiva
 • Elina Seppänen, Tampereen kaupunki
 • Jarno Kuokkanen, Sundial Finland
 • Jouni Juntunen, Aalto
 • Juha Kauppinen ja Ilkka Liljander, Mikkelin kaupunki
 • Jukka Kapela, Telog Oy
 • Pasi Tainio, SYKE
 • Reijo Auvinen ja Timo Lempinen, FCG
 • Sirpa Eskelinen, Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
 • Jari Viinanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 • Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki
 • Teemu Kettunen, HSY
 • Thomas Lindner, Aurinkoinsinöörit Oy
 • Asko Rasinkoski, Soleras
 • Esa Areva, Salo-Solar Oy
 • Juha Ollikainen, Greenstream Network
 • Jukka Kajan, Joukon Voima
 • Jukka Lokka, Sodankylän kunta
 • Marita Tamminen, Vantaan kaupunki
 • Riku Eskelinen, EKOenergia/SLL
 • Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy

Työryhmä II: Taloyhtiön investointimallit

Työryhmässä käsitellään ja tutkitaan seuraavat asiat:

 • Identifioidaan taloyhtiöön tehtävän aurinkovoimalainvestoinnin toteutuksen ja kannattavuuden haasteet analysoimalla case-esimerkkejä
 • Selvitetään, millaisella mallilla taloyhtiön asukkaat voivat toteuttaa aurinkoenergiainvestoinnin taloyhtiönä tai sellaisena kimppahankintana, jossa kaikki asukkaat eivät ole mukana
 • Selvitetään, millaisella omistus-, mittarointi- ja sopimusmallilla aurinkoenergia tulisi asukkaille kannattavaksi ja mahdolliseksi
 • Laaditaan kuvaus taloyhtiön toimintamalleista, joilla investointeja on mahdollista toteuttaa
 • Laaditaan suositukset kunnille, energiayhtiöille ja kiinteistönomistajille toimenpiteistä, joilla taloyhtiöiden investointihankkeita voi edistää
 • Kootaan toimenpide-ehdotukset mahdollisten, investointeja haittaavien hallinnollis-lainsäädännöllisten esteiden korjaamiseksi

Taloyhtiötyöryhmässä mukana:

 • Antti Rousi, Sun Energia
 • Atte Kallio ja Perttu Lahtinen, Helsingin Energia
 • Harri Hahkala, Metropolia
 • Harri Juntunen, As Oy Auringonsäde
 • Janne Käpylehto, Solarvoima
 • Jarno Kuokkanen, Sundial Finland
 • Pekka Agge, Aura Energia Oy
 • Jukka Kapela, Telog Oy
 • Mikko Rantanen ja Tarja Hellsten, Mäntsälän Sähkö Oy
 • Pauli Piekkari, Greenes Oy
 • Sofia Rekola ja Ano Halonen, Cencorp
 • Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki
 • Tapio Tuomi, Lähienergialiitto
 • Thomas Lindner, Aurinkoinsinöörit Oy
 • Timo Vitikainen, BaseN
 • Ari Paanala, As Oy Kuopion Puistokatu
 • Esa Areva, Salo-Solar Oy
 • Esa Salokorpi, Salokorpi-Yhtiöt Oy
 • Harri Eerola ja Matti Perttula, Ruukki
 • Jari Viinanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 • Sirpa Eskelinen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto
 • Juha Ollikainen, Greenstream Network
 • Jukka Lokka, Sodankylän kunta
 • Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy
 • Antti Asumaa, Taloyhtiö Liinasaarenkuja

Työryhmä III: Kaupallisten toimijoiden investointimallit

Työryhmässä selvitetään kaupallisten toimijoiden näkökulmasta investointien haasteita ja ratkaisumalleja.

Katso yhteenveto kaupallisen työryhmän toiminnasta.

 

Työryhmä IV: Kansainvälisen liiketoiminnan yhteistyö- ja rahoitusmallit

Hankkeen tavoitteena on verkottaa kansainvälisen liiketoiminnan parissa toimivia tahoja, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin toisensa. Lisäksi kehitetään yhteistyömalleja sekä identifioidaan viennin rahoitukseen liittyviä hankaluuksia sekä laaditaan niihin parannusehdotuksia.

Kv-liiketoiminnan työryhmässä mukana:

 • Antti Rousi, Sun Energia
 • Christer Nyman, Soleco
 • Kristian Markkanen, Ikano
 • Marko Lehtovaara, Grexel
 • Markus Lonka ja Antti Selänne, Provendia
 • Matti Kantonen ja Juha Pölönen, Finnwind
 • Riku Pirhonen, Solved
 • Hanna-Liisa Kangas, Leena Oiva ja Jere Lehtomaa, WWF
 • Harri Eerola, Ruukki
 • Jari Mustonen, Ecca Nordic Ab
 • Jari Varjotie, Savosolar Oy
 • Juha Ollikainen, Greenstream Network
 • Kati Manninen, Kaukomarkkinat Oy
 • Markku Elg, CO2.FI
 • Mats Wiljander, Aurinkoteknillinen yhdistys
 • Petri Isotalus, Finnfund
 • Riku Eskelinen, EKOenergia/SLL
 • Sami Areva, Salo-Solar Oy
 • Tommi Luostarinen, Nocart Oy
 • Maija Saijonmaa, NEFCO