image_pdfimage_print

Hankkeessa selvitetään rahoitus- ja hankintamalleja seuraaviin investointikohteisiin:

 

Vantaan kaupungin Myyrmäen palvelukeskuksen aurinkoenergiainvestointi

Vantaan kaupunki on rakentamassa Myyrmäkeen vanhusten palvelukeskusta vuonna 2018. Päätökset rakennuksen toteuttamistavasta ja budjetista tehdään kuitenkin jo nyt. Hankkeessa tarkastellaan, miten palvelukeskus voitaisiin kytkeä kaupungin omaan yritysstrategiaan ja toteuttaa se kustannustehokkaasti julkisen sektorin cleantech-hankintana.  Tällöin palvelukeskuksesta voisi syntyä aurinkoenergian referenssikohde suomalaisille alan yrityksille. Päätöksenteon tueksi selvitetään tuoreita aurinkosähkö- ja –lämpöinvestointien kustannustasoja. Lisäksi kuvataan, millä tavoin aurinkoenergiainvestoinnin voi toteuttaa sellaisella rahoitusmallilla, joka ei kasvata rakentamisen kustannuksia alkuvaiheessa.

Lisätietoja: projektipäällikkö, energiatehokkuusasiantuntija Marita Tamminen, Vantaan kaupunki,  marita.tamminen(at)vantaa.fi, puh. 0400 818 209

 

Helsingin kaupungin Hiidenkiven koulun aurinkovoimalainvestointi

Case-tarkastelussa identifioidaan kaupungin investointiprosessin hallinnolliset ja rahoitukselliset esteet aiemmissa aurinkovoimalainvestoineissa saatujen kokemusten pohjalta. Tutkitaan, miten kaupungin aurinkosähköntuotantoa voisi myydä alkuperätakuusertifikaattien muodossa ja voisivatko sertifikaatit parantaa Hiidenkiven koulun investoinnin kannattavuutta. Ja olisiko joukkorahoitus mahdollista kytkeä rahoituksen kokoamiseen? Laaditaan malliesimerkki, jolla Hiidenkiven koulun investointi saataisiin toteutettua. Kootaan toimenpide-ehdotukset, joilla identifioidut haasteet saataisiin ratkaistua investointien edistämiseksi.

Lisätietoja: Johtava energia-asiantuntija Sirpa Eskelinen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, sirpa.eskelinen(at)hel.fi, puh. 09 310 39 113

 

Tuusulan älykäs aurinkopaneelikenttä

Rykmentinpuiston aukion päällysteeksi on kaavailtu älykästä aurinkopaneelikenttää, joka voisi toimia samalla esimerkiksi mainostauluna ja/tai opasteena. Keississä tarkastellaan, millaisella investointi- ja rahoitusmallilla idea voitaisiin saada toteutumaan. Lähtökohtana on hyödyntää joukkorahoitusta ja PPP-mallia, jossa toimijoina ovat kunta, energiayhtiö, asukkaat, yritykset ja yhdistykset. Keississä tarkastallaan, miten mainosmyynnin avulla aurinkopaneelikentän kannattavuutta saataisiin parannettua sekä laaditaan tiekartta/toteutuspolku joukkorahoituskokeilua varten.

Lisätietoja: projektiasiamies Tuomo Sipilä, Tuusulan kunta, tuomo.sipila(at)tuusula.fi, puh. 040 314 3017

 

Mikkelin Suomenniemen taajaman aluelämpöratkaisu

Suomenniemen alueen energiaratkaisu voisi rakentua tulevaisuudessa öljyn sijaan uusiutuvan energian varaan. Case-tarkastelussa arvioidaan, kannattaako alueen öljykattilat korvata kiinteistö- vai aluekohtaisella hybridilämpöratkaisulla, jossa olisi hyödynnetty aurinkolämpöä sekä bioenergiaa ja/tai lämpöpumppuja. Laaditaan investoinnin toteuttamiseksi tiekartta/toteutuspolku, jossa määritellään millaisella toiminta- ja rahoitusmallilla alueen kaupunki- ja yksityisomistuksessa olevat kiinteistöt voisivat vaihtaa öljystä uusiutuvaan energiaan. Tavoitteena on toteuttaa investointi niin, että siitä syntyisi suomalaisille aurinkolämpötoimijoille uusi kotimarkkinareferenssi.

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Juha Kauppinen, Innovaatio- ja teknologiakeskus MICTECH Oy, juha.kauppinen(at)miktech.fi, puh. 015 361 600

 

Toimintamallin kehittäminen HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen aurinkoenergiainvestoinnille

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tavoitteena on tutkia, onko Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukseen kehitettävissä taloudellisesti kaikille osapuolille kannattava toimintamalli alueen toimijoiden aurinkoenergian yhteisinvestoinnille. Tavoitteena on myös Ekoteollisuuskeskuksen alueellisten symbioosien synnyttäminen ja kehittäminen sekä aurinkoenergiainvestointien edistäminen.

Projektissa selvitetään investointimallien toteuttamiskelpoisuutta ja kannattavuutta sekä teknisestä että lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Yhtenä mahdollisena toteutustapana tarkastellaan osuuskuntamallia. Jos osuuskuntamalli vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, selvittää HSY ekoteollisuuskeskuksen potentiaalisten kumppaniyritysten kiinnostuksen osallistua aurinkoenergiainvestointiin. Projektissa hyödynnetään FinSolar-hankkeessa tutkittavia kansainvälisiä esimerkkejä muista vastaavista investointimalleista.

Pilottiprojektin lähtökohdat Ämmässuon Ekoteollisuuskeskuksessa:

  • alueella rakennuksia, joiden kattopintoja voisi mahdollisesti hyödyntää aurinkoenergian tuotantoon
  • HSY:n omilla toiminnoilla jatkuva sähkönkulutuksen pohjakuorma
  • hyvä sähkön kanta- ja alueverkko, hyvät edellytykset uusille yrityksille
  • alueella otolliset olosuhteet aurinkosähkölle: ei juurikaan varjostusta
  • taustaselvitys aurinkoenergiapotentiaalista on laadittu alueella

Lisätietoja: Projektipäällikkö Susan Lyytikäinen, HSY, susan.lyytikainen(at)hsy.fi, puh. 050 468 7680

 

Jyväskylän Kankaan alueen aurinkovoimaloiden investointimalli

Alueelle suunnitellaan eri kiinteistöjen katoille sijoittuvia aurinkosähkö- ja aurinkolämpövoimaloita. Hankkeessa tarkastellaan, millaisella toiminta- ja rahoitusmallilla Kankaan alueen taloyhtiöiden investoinnit voisi toteuttaa niin, että asukkaat voisivat myös hyötyä aurinkoenergiasta. Hankkeessa määritetään toteutusmalli, jossa kuvataan miten kaupunki, paikallinen energiayhtiö ja talon asukkaat voivat saada investoinnin toteutetuksi.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Tanja Oksa, Jyväskylän kaupunki, tanja.oksa(at)jkl.fi, puh. 014 266 7693, www-sivu Jyväskylän Kangas

 

Tampere-talon aurinkosähköinvestoinnin rahoitusmalli 

Tampereen kaupunki valmistelee Tampere-talon lisäosan rakennusprojektia. FinSolar-hankkeessa tarkastellaan, miten kohteen aurinkovoimala voitaisiin rahoittaa muutoin kuin kaupungin omasta rakennusbudjetista.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Elina Seppälä, Tampereen kaupunki, elina.seppala(at)tampere.fi