image_pdfimage_print

Auvinen Karoliina. 2018. Lausunto älyverkkotyöryhmän loppuraporttiin.

Auvinen Karoliina, Honkapuro Samuli. 2018. Politiikkasuositus: Taloyhtiön asukkaiden aurinkosähkön tuotantoa tulisi edistää lainsäädäntömuutoksella

Auvinen K., Honkapuro S., Ahola J. ja Ahonen T. 2018. Keskustelupaperi: Ratkaisuehdotuksia sähkön mittauksen haasteisiin kuluttajien ja energiayhteisöjen puhtaan pientuotannon edistämiseksi 

Vuorinen, Toni. 2018. Kandidaatintyö: Aurinkosähkön kannattavuus taloyhtiölle. LUT-yliopisto.

Aapio Aki. 2017. Pro gradu -tutkielma: Sähkön nettolaskutus pientuotannossa

Auvinen Karoliina. 2017. Kuluttajat keskiöön!  Lausunto Eduskunnan Ympäristövaliokunnalle liittyen Valtioneuvoston selontekoon keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030.

Auvinen K. et al. 2016. FinSolar-hankkeen loppuraportti: Aurinkoenergian markkinat kasvuun Suomessa. Aalto-yliopisto.

FinSolar-hanke. 17.2.2016. FinSolar -verkoston politiikkasuositukset aurinkoenergiamarkkinoiden kasvattamiseksi (pdf)

FinSolar-hanke. 8.1.2016. Lausunto valtioneuvoston asetusluonnokseen uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta


-- Download Julkaisuja as PDF --