Aurinkolämpöjärjestelmä kannattaa hankkia kuvaamalla asennuskohde ja sen energiantarve – mitoitus kannattaa jättää tarjouksen antajalle

Aurinkolämmön kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti järjestelmän oikea mitoitus. On tärkeää määritellä järjestelmän koko niin, että sen tuottama energia saadaan hyödynnettyä käyttöpaikassa mahdollisimman tehokkaasti.

Paras keino varmistua järjestelmän optimaalisesta mitoituksesta on hankkia aurinkolämpöjärjestelmä siten, että tarjouspyyntöön määritellään kulutuskohteen oma energiantarve ja tarjouksia pyydetään niin, että järjestelmäsuunnittelijat tai -toimittajat voivat itse ehdottaa kohteeseen sopivaa mitoitusta ja järjestelmän kokoa.

Tarjouspyyntöön kannattaa sisällyttää tiedot kohteen asukasmääristä ja nykyisestä lämmitysjärjestelmästä sekä kuvata, mikäli kesäaikana on päivä- tai kuukausitasolla kohteen kulutusprofiilissa tai asukasmäärissä on poikkeuksia. Lisäksi tarjouspyyntöön on suositeltavaa sisällyttää:

  • Rakennuksen LVI-suunnitelmat
  • Rakennuksen arkkitehtipiirustukset (tai valokuvia rakennuksesta)
  • Käyttökohteen veden ja lämmönkulutustiedot lämpö- ja vesilaskujen tai muussa mahdollisimman tarkassa muodossa.
  • Tiedot katosta: vapaa tila, ilmansuunta, kallistus, materiaali ja kunto (tai osoite ja valokuvia)
  • Tiedot mahdollisesta putkireitityksestä
  • Tiedot mahdollisesta vesivaraajasta

Näiden tietojen pohjalta voidaan määritellä hyvä kohdekohtainen ratkaisu. Järjestelmän periaatteellinen suunnittelu ja mitoitus on varsin yksinkertaista kunhan lähtöarvot on selkeät, haasteita voi tulla lähinnä putkivedoissa ja asennuksen suunnittelussa.

Järjestelmän kokoa voi suuntaa-antavasti arvioida seuraavien tietojen pohjalta:

  • Pientaloissa noin 4-8 keräinneliön järjestelmä riittää esimerkiksi lämmittämään valoisan kauden aikana 2-6 asukkaan käyttövedet.
  • Mikäli talossa on iso lämminvesivaraaja ja aurinkolämpöä hyödynnetään myös talon lämmitykseen, tyypillinen sopivan järjestelmän koko on 8-12 keräinneliötä.
  • Asunto-osakeyhtiöihin tyypillinen järjestelmän koko noin 40 keräinneliötä.

Kirjoittaja: DI Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
Päivitetty: 6.4.2015

Lähteet: 

Arha Ilkka, Savosolar Oy. 5.3.2015. Haastattelu ja sähköpostit.
Kuokkanen Jarno, Sundial Oy. 30.3.2015. Haastattelu.
Perttula Matti, Ruukki. 20.3.2015. Haastattelu ja sähköpostit.