PSVuores-taloAurinkoenergiaan investoiminen on keino edistää energiatehokkuusdirektiivin ja valtioneuvoston cleantech-hankintasuosituksen toimeenpanoa 

Valtioneuvoston periaatepäätös velvoittaa valtion ja kunnat ottamaan huomioon uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisen kaikissa julkisissa hankinnoissa[1]. Julkisia hankintoja tehtiin vuonna 2012 yli 35 miljardilla eurolla. Periaatepäätöksen tavoitteena on, että noin yksi prosentti eli vähintään 300 miljoonaa euroa käytetään uusiin cleantech-ratkaisuihin. Painopisteisiin kuuluu muun muassa energian tuotanto ja rakennusten energiatehokkuus. Tällä tavoin kotimarkkinoilla voidaan tukea kotimaisen teollisuuden kasvua ja luoda referenssejä alan yrityksille, mikä puolestaan auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä.[2]

PSPorin YmparistovirastoEnergiankäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan parantaa kunnan tai kaupungin toiminnan taloudellisuutta. Energiatehokkuusdirektiivi ja sitä edeltävä energiapalveludirektiivi edellyttävät, että julkisella sektorilla on energiansäästämisessä esimerkillinen rooli.[3] Kuntien energiatehokkuussopimuksella 2008–2016 pyritään energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen Suomessa. Energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat ja kuntayhtymät ovat sitoutuneet muun muassa kartoittamaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uusiutuvan energian kuntakatselmuksella ja ottamaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvaa energiaa rakennuksissa ja muissa energiaa kuluttavissa kohteissa. [4]

Kirjoittaja: DI Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
Päivitetty: 30.3.2015

[1] Valtioneuvoston periaatepäätös uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa 06/2013. Saatavissa: http://www.motivanhankintapalvelu.fi/cleantech-hankinnat 

[2] TEM. 13.6.2013. Tiedote: Hallitus sitouttaa valtion ja kunnat edistämään cleantech-ratkaisuja. Saatavissa: http://www.tem.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotearkisto/vuosi_2013/hallitus_sitouttaa_valtion_ja_kunnat_edistamaan_cleantech-ratkaisuja.110811.news

[3] Motiva. 2014. Energiatehokkuusdirektiivi. Saatavissa: http://www.motiva.fi/taustatietoa/ohjauskeinot/direktiivit/energiatehokkuusdirektiivi

[4] Motiva. 2014. Kunta-alan energiatehokkuussopimus [viitattu 18.2.2015]. Saatavissa: http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/kunta-ala/kunta-alan_energiatehokkuussopimus/