Pohjoisessakin riittää auringonpaistetta

Senaatti-kiinteistöt ovat selvittäneet aurinkosähkön tuotantotehoja ja kannattavuuksia eri kaupungeissa. Aurinkoenergian tehoja on  verrattu kolmessa kaupungissa: Inari, Jyväskylä ja Hanko.

Mittaustulosten mukaan maantieteelliset erot Suomessa eivät aiheuta merkittävää vaihtelua aurinkopaneelien tehossa. Vaikka Pohjois-Suomessa aurinko ei kesä-aikana laske, sen säteily tulee öisin paneelien kannalta väärästä suunnasta, pohjoisesta. Lisäksi säteilyn matala kulma laskee paneelien tehoa jonkin verran. Inarissa tuotto keskittyy kevätkuukausiin ja yltää maalis-huhtikuussa jopa Jyväskylää ja Hankoa korkeammille tasoille.

PohjoisenAurinko

Vuonna 2013 Inariin valmistuneen järjestelmän tuottoa on mitattu nyt lähes kaksi vuotta ja kokemukset ovat olleet pitkälti positiivisia. Tekniikka toimii ja tuotanto on jopa hieman ylittänyt tuotto odotukset.

Maantieteellistä sijaintia tärkeämpää aurinkosähköjärjestelmän hankinnassa onkin asennus optimaaliseen paikkaan ja oikeaan kulmaan. Näillä on sijaintia suurempi vaikutus taloudelliseen kannattavuuteen.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Esa Halmetoja, Senaatti-kiinteistöt

esa.halmetoja@senaatti.fi