PSFinnwind16

Tuotettua aurinkosähköä voi lähtökohtaisesti käyttää itse tai myydä sähkömarkkinoille jakeluverkon kautta. Kaikkea sähköntuotantoa sääntelee sähkömarkkinalaki. Koska sähkönverkon hallinta on luvanvaraista toimintaa, sähkön jakelu kiinteistönrajan ulkopuolelle vaatii paikallisen jakeluverkkoyhtiön suostumuksen.

Poikkeuksena sähkömarkkinalaki mainitsee tilanteen, jossa jakelu tapahtuu kiinteistöä vastaavan kiinteistöryhmän sisällä. Tämä tarkoittaa toisiinsa rajautuvia kiinteistöjä, jotka ovat saman tahon hallinnassa omistuksen tai sopimushallinnollisen järjestelyn kautta. Sopimushallinnollisella järjestelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi vuokrausta. Eli mikäli aurinkosähköjärjestelmän haltija vuokraa vierekkäisiä kiinteistöjä, on hänen mahdollista siirtää tuottamansa sähkö toiselle kiinteistölle ilman jakeluverkonhaltijan suostumusta.

Oheisen Energiaviraston lausunnon mukaan kiinteistöjen läpi tai rajoilla kulkevat tiet eivät ole esteenä kiinteistöryhmän sisäisille sähkönsiirroille. Yleisten teiden yli tai ali saa siis siirtää sähköä ilman alueen jakeluverkonhaltijan suostumusta.

Katso Mikko Jalaksen selvitys aurinkosähkön siirrosta tonttirajojen yli.

Kirjoittaja: Lotta Liuksiala, 2016