Aurinkoenergiajärjestelmien asennusten luvanvaraisuuteen ei ole olemassa valtakunnallista yhtenäistä ohjeistusta. Vaadittavista lupakäytännöistä päätetään kuntakohtaisessa rakennuslupasäädännössä. Näissä säädännöissä on suuria eroja kuntien välillä. Nämä paikkakuntakohtaiset erot lisäävät epävarmuutta aurinkoenergian kustannuksia laskettaessa. Etenkin kuluttajille toimenpideluvan hakemisesta aiheutuvat palkkakulut (piirustusten teettäminen), menetetty tuotantoaika sekä toimenpidelupamaksut saattavat heikentää hankkeen kannattavuutta olennaisesti.

Lisäksi alueelliset erot heikentävät alan yleistä ennustettavuutta sekä lisäävät järjestelmätoimittajien riskiä. Monet järjestelmien kokonaistoimittajat sisällyttävät lupa-asioiden hoitamisen kokonaistoimituksiinsa. Kun lupien kustannukset vaihtelevat nollasta useisiin satoihin tai yli tuhanteen euroon, toimitusten kannattavuus vaihtelee myös alueittain. Tämä asettaa myös kuluttajat eriarvoiseen asemaan, mikäli aurinkoenergian palveluntarjoajat päättävät keskittyä alueille, joilla toimenpidelupia ei vaadita.

Joissakin kunnissa ja kaupungeissa aurinkojärjestelmät ovat vapautettu toimenpideluvan hakemisesta. Esimerkiksi Vantaan rakennuslupasäädöksissä aurinkokeräinten asennus on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta: ”21 a § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla: 4) ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle” (Vantaan kaupungin rakennusjärjestys, voimassa 1.1.2011 alkaen)

Lahden rakennusjärjestys puolestaan vapauttaa aurinkoenergiajärjestelmät toimenpideluvasta, mikäli se asennetaan ”lappeen ylimpään kolmannekseen katon harjaa ylittämättä”. (Lahden rakennusjärjestys, kohta 2.2)

Toisissa kaupungeissa aurinkojärjestelmien asennusta ei ole lainkaan huomioitu rakennusjärjestyksessä, jolloin luvanvaraisuuden ratkaiseminen edellyttää tapauskohtaista tulkintaa. Tämä aiheuttaa lisätyötä niin rakennusvalvonnan henkilöstölle kuin kiinteistön omistajalle. Usein tapauskohtaisen ratkaisun tueksi aurinkojärjestelmään investoivalta vaaditaan piirustukset järjestelmän ulkonäöstä. Piirustusten toteuttaminen jää joko järjestelmän toimittajan tai ostajan vastuulle ja tuo lisäkustannuksia hankkeelle.

Kirjoittaja: Lotta Liuksiala, 2016