Työ- ja elinkeinoministeriö TEM myöntää tukea uusiutuvan energian investointeihin yrityksille ja julkisille toimijoille. Aurinkosähköinvestoinneille myönnetään 25% investointikustannuksista, aurinkolämmölle 20% sekä innovatiivisille investoinneille enintään 40% (Lähde: TEM: tuen enimmäismäärät 2016). Aurinkoenergia voi olla osana innovatiivista hanketta, mutta lasketaan yksinään tavanomaiseksi teknologiaksi.

Maatiloille myönnetään 35% investointitukea uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin. (Lähde: MaVi: investointituen määrä 2016)

Kotitaloudet voivat hakea kotitalousvähennystä. Vähennys lasketaan aurinkoenergiainvestoinnin työkuluista, joihin kuuluu esimerkiksi asennuksen kustannukset. Kotitalousvähennys on 45% vähennykseen oikeuttavista kuluista. (Lähde: Verohallinto)

FinSolarin kolmesta esimerkkitapauksesta laskettujen kotitalousvähennykset kattoivat 14 – 18% kokonaisinvestoinnista ja aurinkolämpöinvestoinnista kotitalousvähennys kattoi 10% kokonaiskustannuksista.

Kirjoittajat: DI, Karoliina Auvinen ja KTM Lotta Liuksiala

Päivitetty 7.3.2016

Vertailuksi tietoa muiden maiden tukimuodoista aurinkoenergiainvestointien edistämiseksi: