Aurinkovoimaloiden kiinteistöverotus

Aurinkovoimalat ovat kiinteistöverotuksen kohteena joko osana rakennusta tai rakennelmaa tai itsenäisinä rakennelmina (kiinteistöverolain 2 §). Valtiovarainministeriö antaa vuosittain päätökset rakennusten jälleenhankinta-arvon laskentaperusteista. Asetuksessa on säädetty eri rakennustyyppien jälleenhankinta-arvon määrä korjattuna ylös- tai alaspäin eri ominaisuuksien perusteella. Aurinkovoimala tai aurinkopaneelit ei ole yksi näistä tekijöistä. Näin ollen rakennuksen seinään tai katolle asennettu aurinkovoimala ei vaikuta ko. rakennuksen jälleenhankinta-arvoon, eikä näin ollen myöskään siitä perittävän kiinteistöveron määrään. Sähkövarustus tosin korottaa vapaa-ajan asunnon jälleenhankinta-arvoa, mutta merkitystä ei ole sähkön tuotantotavalla. Aurinkosähkön vaikutus vapaa-ajan asunnon jälleenhankinta-arvoon on sama kuin esim. aggregaatilla tuotetulla sähköllä tai verkkovirralla.

Itsenäiset oman tukirakenteensa varassa maan tai veden pinnalle kiinteästi asennetut ja paikallaan pidettäväksi tarkoitetut aurinkovoimalat ovat rakennelmina kiinteistöveron piirissä. Kiinteistöveron piiriin kuuluu myös niiden maapohja. Aurinkovoimalan maapohjaan sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Voimalaitoksiin sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia, mikäli kunnanvaltuusto ei ole päättänyt erikseen voimalaitoksiin sovellettavasta veroprosentista.

Voimalaitoksina pidetään kaikenlaatuisia sähkövoimaa tuottavia laitoksia. Pelkästään tuotantolaitoksen prosessin sisäisiä tarpeita palvelevaan sähköntuotantoyksikköön ei kiinteistöverotuksessa sovelleta voimalaitosprosenttia.

Aurinkosähkön tuloverotus kotitalouksissa

Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksen ohjeet määrittelevät pääomatulon alaisen sähköntuotannon rajat. Kotitalouden voivat tuottaa omaan käyttöönsä sähköä ilman verovelvollisuutta. Mikäli sähköä menee myyntiin, myydyn sähkön arvosta vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuvat kulut eli poistot ja muut aurinkosähköjärjestelmän menot verovuoden ajalta. Käytännössä poistot ovat aina suuremmat kuin myydyn sähkön arvo, joten verotettavaa tuloa ei jää:

”Kotitalouden omaa käyttöä varten tapahtuvassa pienimuotoisessa sähköntuotannossa oman käytön ylittävän ylijäämäsähkön myynti on arvoltaan vähäistä ja sähköntuotantolaitteiston hankinnasta johtuvat kustannukset ovat suuret. Veronalaisesta sähkön myynnistä ei tämän vuoksi Verohallinnon käsityksen mukaan ainakaan tämän ohjeen antamisajankohdan tilanteessa jää verotettavaa tuloa silloin, kun verovuonna myydyn sähkön määrä on ostetun sähkön määrää pienempi.”

Aurinkosähköjärjestelmien omistajat eivät ole ilmoitusvelvollisia tässä tilanteessa, jossa verotettavaa tuloa ei jää.

Lisätietoja: https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotitalouden_sahkontuotannon_tuloverotus(34079)

Päivitetty: Lotta Liuksiala, 24.11.2015