image_pdfimage_print

Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä aurinkosähkön tuottaminen osakkaille on nykyisin haastavaa, koska sähköverojen ja siirtomaksujen välttäminen edellyttää kiinteistön siirtymistä takamittarointimalliin.

Takamittaroinnissa koko taloyhtiö on yhden sähkösopimuksen takana

Takamittarointimallissa koko taloyhtiö on yhden verkkoyhtiön summamittarin takana sähköyhtiön suuntaan. Kiinteistön ja asuntojen sähkömittarit ovat taloyhtiön omistuksessa.

Takamittaroinnilla aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön tapahtuu teknisesti samaan tapaan kuin omakotitalo-, yritys- ja kuntakiinteistöissä. Aurinkosähkövoimala kytketään verkkoyhtiön summamittariin taloyhtiön kulutuksen puolelle, jolloin aurinkosähkön tuotanto vähentää taloyhtiön ja asukkaiden ostosähkön määrää. Joissakin tapauksissa uutta summamittaria ei tarvita, vaan aurinkovoimala ja asuntojen mittarit voidaan kytkeä olemassa olevaan taloyhtiön kiinteistösähköliittymään.

Takamittaroinnissa taloyhtiö hoitaa keskitetysti sähkön hankinnan yhdellä sähköenergiasopimuksella sekä yhdellä verkkopalvelusopimuksella. Osakkaat maksavat sähköstä oman kulutuksensa tai muun sovitun jakoperiaatteen mukaan. Takamittaroinnissa taloyhtiön sisäisen laskutuksen tai sähkövastikkeen keräämisen voi hoitaa esimerkiksi isännöitsijä tai aurinkopalveluyritys. 

Mikäli taloyhtiö ei ole arvonlisäverovelvollinen, voi pientuottajaksi ryhtyminen sekä sähköyhtiön kanssa solmittava pientuotantosopimus muuttaa taloyhtiön energian myyjäksi ja sitä kautta arvonlisäverovelvolliseksi. ALV-byrokratian välttämiseksi mahdollinen ylijäämä voidaan myydä energiayhtiölle hintaan 0 snt/kWh, jolloin liikevaihtoa ei synny. Aurinkosähköjärjestelmän taloudellinen järkevyys perustuu joka tapauksessa omaan käyttöön, joten järjestelmä kannattaa mitoittaa niin, ettei ylijäämää synny ja että aurinkosähkö pystytään hyödyntämään taloyhtiön sisällä mahdollisimman pitkälle.

Takamittarointimallin hyödyt:
  • Aurinkosähköä voidaan tuottaa kiinteistön ja asuntojen sähkön kulutukseen ilman energiaperusteisia siirtomaksuja ja sähköveroa.
  • Taloyhtiö pystyy hyödyntämään aurinkosähköä koko rakennuksessa, mikä mahdollistaa isomman ja suhteessa edullisemman aurinkovoimalan hankkimisen.
  • Taloyhtiön asukkaat voivat säästää siirto- ja sähkönhankintakustannuksia ainakin perusmaksujen osalta, koska yhden sopimuksen perusmaksut ovat suhteessa pienemmät kuin kaikkien asuntojen erillisten sopimusten perusmaksut yhteensä.
  • Isompi kuluttajaryhmä voi mahdollisesti saada siirto- ja sähkösopimuksen suhteessa edullisemmin kuin yksittäiset pienasiakkaat.

Kannattavuuden arvioinnissa kannattaa kuitenkin huomioida, että takamittarointiin siirtyminen edellyttää taloyhtiöltä sähkölaskutuksen hoitamista sekä olemassa olevissa rakennuksissa sähkömittareiden uusimista.

Takamittarointimallin haasteet:
  • Takamittaroinnissa osakkailla ei ole enää mahdollisuutta kilpailuttaa tai solmia omia sähkösopimuksia. Oma sähkösopimus edellyttää, että mittauksen hoitaa verkkoyhtiö. Taloyhtiön omistamista sähkömittareista käsin ei voi solmia omia sähkösopimuksia.
  • Jokaisella asukkaalla on sähkömarkkinalain pohjalta oikeus valita oma sähkön toimittajansa. Näin ollen takamittarointiin siirtyminen edellyttää taloyhtiön osakkailta yksimielisen päätöksen, jonka saavuttaminen voi olla käytännössä vaikeaa. Samasta syystä yhden mittarin sopimusmalli ei ole välttämättä pysyvä järjestely. Takamittaroinnista eroavan osakkaan on kuitenkin maksettava itse muutoksesta aiheutuvat kustannukset.
  • Olemassa olevissa rakennuksissa verkkoyhtiön sähkömittarien vaihtaminen taloyhtiön omiin sähkömittareihin ei ole teknisesti eikä kokonaistaloudellisesti kovin järkevää, koska asukkaat ovat jo kertaalleen maksaneet verkkoyhtiön älykkäät sähkömittarit.
Takamittaroinnin toteuttaminen uudisrakennuskohteissa

Erityisesti uudisrakennuskohteissa takamittarointi voi olla kustannustehokas ratkaisu, koska rakentamisvaiheessa takamittaroinnin toteuttamisesta ei synny mitään ylimääräisiä kustannuksia.

Mikäli joku osakas haluaa irrottautua takamittaroinnista myöhemmin laatiakseen oman sähkösopimuksen, tulee tämän olla mahdollista. Takamittarointijärjestely tulee kuvata yhtiöjärjestyksessä, mutta sillä ei voi estää kuluttajien oikeutta kilpailuttaa ja valita omaa sähköntoimittajaansa. Tähän varautumiseksi kannattaa uudisrakennuksen sähkösuunnitelmat käydä läpi paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Uusi sähkökeskus voidaan suunnitella niin, että paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle on helppo tarvittaessa asentaa siihen uusia mittareita. Näin myös varmistetaan, ettei taloyhtiölle tai osakkaalle synny muutoksesta suuria kustannuksia. 

Takamittaroinnin toteuttaminen olemassa olevissa rakennuskohteissa

Takamittarointiin siirtyminen edellyttää omien sähkömittareiden hankintaa. Asuntoihin asennetaan taloyhtiön omat uudet sähkömittarit tai paikalliseltä jakeluverkkoyhtiöltä ostetaan olemassa olevat sähkömittarit taloyhtiön omistukseen. Uusien mittareiden hinta on arviolta noin 250-500 €/asunto sisältäen asennuskustannukset. Takamittarointiin ja yhteisiin sähkösopimuksiin siirtyminen asunto-osakeyhtiössä edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä yhtiökokoukselta yksimielistä päätöstä.

Näistä haasteista johtuen,  FinSolar taloyhtiökokeilussa pyritään edistämään aurinkosähkön virtuaalimittarointi- eli hyvityslaskentamallia joustavana keinona mahdollistaa aurinkosähkön hyödyntäminen olemassa olevien taloyhtiöiden asukkaille.

Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto

Päivitetty: 20.7.2018

Lisätietoja: