image_pdfimage_print

Sähkön hankinta ja siirto taloyhtiössä

Taloyhtiön sähkön kokonaiskulutus koostuu taloyhtiön kiinteistösähköstä sekä asuntojen kuluttamasta sähköstä. Jokaisella asunnolla on oma sähkömittari ja sähkösopimus. Taloyhtiöllä on myös oma mittari ja sähkösopimus kiinteistösähköön liittyen. Taloyhtiöllä ja sen jokaisella asuntokunnalla on oikeus vapaasti valita ja kilpailuttaa sähkön toimittaja. Taloyhtiössä sähkön hankinnan perusperiaate on, että asukkaiden ja taloyhtiön kiinteistösähkön tuotannon ja kulutuksen mittauksesta vastaa verkkoyhtiö.

Aurinkosähkön tuotantomallit

Aurinkosähkön tuotantomallit taloyhtiössä vaihtelevat sen mukaan, ketkä toteuttavat aurinkosähköinvestoinnin ja missä sähkö käytetään:

  1. Taloyhtiö aurinkosähkön tuottajana kiinteistösähkön tarpeisiin
  2. Taloyhtiö aurinkosähkön tuottajana kiinteistön ja asukkaiden tarpeisiin
  3. Yksittäinen asukas aurinkosähkön tuottajana taloyhtiössä
  4. Asukasryhmä aurinkosähkön tuottajana taloyhtiössä
Taloyhtiö aurinkosähkön tuottajana kiinteistösähkön tarpeisiin
Kuva: Janne Käpylehto

Helsingin kaupungin Aurinkosähköä kerrostaloon opas (pdf, 2017) asukkaille, hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille antaa kattavan kuvan, miten taloyhtiö voi tehdä aurinkovoimalainvestoinnin taloyhtiön kiinteistösähkön tarpeisiin. Kiinteistösähköä kuluu taloyhtiön yhteisten tilojen valaistukseen, pesutupaan, hisseihin jne. Oppaassa myös käsitellään takamittarointimallia ja yksittäisen asukkaan aurinkovoimalan hankintaa, joten opas kannattaa lukea mikäli harkinnassa on aurinkosähköinvestointi taloyhtiöön.

Kerrostalojen kiinteistösähköön liitettyjä aurinkosähkövoimaloita on esimerkiksi Helgingin Oulunkylässä ja Helsingin kantakaupungissa Fredirikinkadulla. Lue niistä lisää:

Aiheesta laadittu diplomityö: Viljakainen Santeri. 2015. Kerrostalon kiinteistösähkön kompensointi aurinkosähköjärjestelmällä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Taloyhtiö aurinkosähkön tuottajana kiinteistön ja asukkaiden tarpeisiin, takamittarointimalli

Taloyhtiössä aurinkosähkön tuottaminen asukkaille on nykyisin haastavaa, koska se edellyttää taloyhtiön siirtymistä takamittarointiin. Takamittarointimallissa koko yhtiö on yhden verkkoyhtiön mittarin takana sähköyhtiön suuntaan. (Tutustu takamittarointimalliin tarkemmin linkin takana).

FinSolar-hankkeessa pilotoidaan takamittarointia ja pyritään edistämään takamittarointia joustavampaa hyvityslaskentamallia.

Yksittäinen asukas aurinkosähkön tuottajana taloyhtiössä

Energia-asiantuntija Janne Käpylehto asensi ensimmäisenä Suomessa aurinkosähköjärjestelmän omaan käyttöönsä kerrostalossa vuonna 2014. Voimalan koko on 3,5 kilowattia ja se on liitetty huoneiston sähkömittariin. Aurinkopaneelien asentaminen kerrostaloon oli uraa uurtava teko vuonna 2014, mikä herätti laajalti median huomiota. Tässä juttuja, joista voit tutustua tarkemmin aurinkovoimalahankintaan:

Asukasryhmä aurinkosähkön tuottajana taloyhtiössä

Asukkaiden yhteistuotantomalli on nykyisin ongelmallinen, eikä onnistu aiemmin esitetyllä takamittarointimallilla. Asukasryhmän investointi onnistuisi hyvityslaskentamallilla, jota pilotoidaan ja jonka laillisuutta selvitetään parhaillaan.

Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
Päivitetty: 12.4.2017