image_pdfimage_print

Aurinkoenergia taloyhtiössä voi tarkoittaa sekä aurinkolämmön että –sähkön tuotantoa. Taloyhtiössä voi tuottaa aurinkosähköä eri tavoin ja/tai hyödyntää aurinkolämpöä käyttöveden ja/tai kiertoveden lämmitykseen. Suomalaisissa taloyhtiöissä asuntojen lämmityksestä vastaa yleensä yhtiö, ja näin ollen aurinkolämmön käyttäminen osana lämmitysratkaisua alentaa ostoenergian määrää. PSKapylehto

Suoraviivaisin tapa aurinkoenergiajärjestelmän hankintaan on toteuttaa investointi taloyhtiövetoisesti siten, että taloyhtiö omistaa ja kontrolloi järjestelmää ja hyödyntää tuotannon kompensoimaan kiinteistösähkön ja/tai -lämmön kulutusta. Aurinkolämmön- ja sähkön mitoitusta voi arvioida kannattavuuslaskurien avulla.

Hankintaprosessissa on syytä tarkastella energiaratkaisua kokonaisvaltaisesti, minkä pohjalta yhtiö päättää rakentaa joko aurinkosähköjärjestelmän, -lämpöjärjestelmän tai molemmat kiinteistön energiankulutusta kattamaan. Päätös investoinnista on helppo tehdä taloyhtiössä, jos yhtiön kulut pienenevät ja tätä kautta yhtiövastike välittömästi laskee. Tällöin investointi on myös perusteltavissa yhtiön kaikille osakkaille yhtiökokouksessa. Hyötyjä tulee myös energian hinnan vaihteluiden vähenemisestä. Energian hintavakaudellakin on arvonsa. Aurinkoenergian tuotannon tulevaisuuden kustannukset eivät ole riippuvaisia energian markkinahintojen muutoksista.

Esimerkki aurinkoenergiajärjestelmän hankintapolusta taloyhtiössä:

2. Budjettitarjouksen pyytäminen aurinkoenergia-järjestelmän toimittajalta

1. Aurinkoenergian soveltuvuuden arviointi taloyhtiössä (isännöitsijä, hallitus tai konsultti)

5. Suunnitelman tilaus ja tekeminen

4. Toimittajan kilpailutus

6. Tarvittaessa rahoituksen suunnittelu ja lainatarjoukset

7. Hallituksen päätös järjestelmän toimittajasta

8 Järjestelmän asentaminen ja käyttöönotto toimittajan ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimesta

9 Käyttö ja seuranta kiinteistöhuoltoyhtiön ja isännöitsijän toimesta

3.  Yhtiökokouksen päätös aurinkoenergia-investoinnin toteuttamisesta

Flowchart arrow1
Flowchart arrow1

Lisätietoja hankintapolun kohdista ja hankinnan vaiheista:

Soveltuvuuden arviointi

Aurinkoenergia soveltuvuus taloyhtiökohteeseen on teknistaloudellinen kysymys. Varsinkin aurinkolämmön osalta kannattaa käyttää asiantuntijaa soveltuvuuden arvioimiseen.  Aurinkoenergian kannattavuus verrattuna vaihtoehtoisiin energialähteisiin on erittäin tapauskohtaista.

Budjettitarjous

Budjettitarjous tarjoaa kohdekohtaista tarkennettua hintatietoa. Taloyhtiön kannattaa hankkia budjettitarjous aurinkojärjestelmän toimittajalta päätöksenteon tueksi ja budjetointitarkoituksiin. Budjettitarjouspyynnössä olisi hyvä liittää seuraavat tiedot:

  • Järjestelmän mitoittamiseksi taloyhtiön kesäaikainen kulutus tai kuukausittaiset kulutukset vuoden ajalta
  • Rakennusten asemapiirustus mittakaavan kanssa
  • Rakennusten mitat ja kattotyypin tiedot esim. harjakaton kulma sekä katon koko, materiaali ja korkeus
Yhtiökokouksen investointipäätös

Kun aurinkoinvestoinnin perustiedot ovat olemassa on syytä käydä keskustelu hankinnasta taloyhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen etenemään aurinkojärjestelmän hankinnassa. Tässä yhteydessä on syytä keskustella myös rahoituksesta. Voiko yhtiö käyttää omia varoja vai katetaanko investointi yhtiölainalla? Myös leasing, lämmönosto- tai sähkönostosopimukset voivat tulla kysymykseen, jolloin aurinkoenergiaa tuotetaan yhtiössä, mutta taloyhtiö ei toimi laitteiston omistajana.

Luvat

Osakkaan tai osakasryhmän hallinnoiman aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen yhtiön katolle tai tontille vaatii yhtiön luvan. Tällaisessa tapauksessa päätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät:

  • Kuka vastaa järjestelmästä aiheutuvista suorista ja epäsuorista huoltokuluista?
  • Kiinteistövakuutus on taloyhtiön ottama. Kattaako vakuutus vastuita, jotka aiheutuvat osakkaiden tekemistä asennuksista (esim. kattovuodot)?
  • Kattopinta-alan jakaminen ja osakkaiden tasapuolinen kohtelu. Jokaiselle voidaan esimerkiksi taata oikeus kattopinta-alaan suhteessa osakeomistukseen. Tällöin tulee arvioida, mikä osuus katon pinta-alasta soveltuu aurinkoenergian tuotantoon.

Lisäksi pitää tarkistaa, tarvitseeko aurinkovoimalan asentaminen taloyhtiöön toimenpideluvan paikallisesta rakennusvalvonnasta. Mikäli toimenpidelupa tarvitaan, pitää taloyhtiön naapureita tiedottaa hankkeesta ja antaa heille lausuntomahdollisuus.

Verkkoonliitäntä

Ennen kuin aurinkosähköjärjestelmä asennetaan ja liitetään verkkoon, pitää järjestelmästä tehdä ilmoitus paikalliselle verkkoyhtiölle.

Sähkösopimuksen kilpailutus

Ylimääräinen aurinkosähkö myydään sähköyhtiölle. Yhtiöt maksavat eri hintoja tuotetusta sähköstä, joten pientuottajana sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa. Yleisesti ottaen verkkoon myyminen ei kuitenkaan kannata. Tämä johtuu siitä, että verkkoyhtiö maksaa ylijäämäsähköstä yleensä vain pörssihinnan mukaisesti, kun taas korvattaessa ostosähköä omaan kulutukseen vältetään maksamasta siirtomaksuja ja veroja.

Lisää aiheesta:

Laatinut: Jouni Juntunen ja Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto

Päivitetty: 26.4.2017