image_pdfimage_print

Aurinkosähkötilastot

Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen verkkoon kytketty aurinkosähkökapasiteetti kasvoi vuonna 2016 noin 20 MW:iin.

Vuodesta 2015 alkaen Energiavirasto ryhtyi selvittämään verkkoon kytketyn sähkön pientuotannon kapasiteettia. Energiaviraston vuonna 2015 verkkoyhtiöille toteuttaman kyselyn perusteella Suomessa oli vuoden 2015 syksyllä noin 7,9 MW verkkoon kytkettyä aurinkosähköä.

Energiaviraston esitys sähkön pientuotantokyselyn tuloksista:

Tilastokeskuksen aurinkoenergiatilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2014 noin 11 MWp aurinkosähkökapasiteettia. Vuoden aikana järjestelmät tuottivat Suomessa arviolta 7752 MWh (28 TJ) aurinkosähköä.

Verkkoon kytkemättömien (esim. mökkijärjestelmät) aurinkosähköjärjestelmien kapasiteetin määrästä ei ole Suomessa ajantasaista tutkimustietoa.

Aurinkosähkön tuotanto Suomessa

Fingridin Aurinkovoimaennuste MWh/h perustuu sääennusteisiin ja arvioihin Suomeen asennettujen aurinkopaneelien kokonaistuotantotehosta sekä niiden sijainneista. Aurinkovoimaennuste seuraavalle vuorokaudelle julkaistaan joka päivä klo 12.

Aurinkolämpötilastot

Suomessa ei ole systemaattista järjestelmää aurinkolämmön vuositilastojen keräämiseksi. Eri selvitysten tilastotiedot perustuvat asiantuntija-arvioihin toimialan kehityksestä. IEA:n Solar Heat Worldwide -raportin (2015) mukaan asennettua keräinkapasiteettia oli Suomessa vuonna 2013 noin 37 MWp. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2014 aurinkolämpökeräimiä yhteensä 45 000 m2, jotka tuottivat vuodessa 57 TJ energiaa.

Oikeiden aurinkolämpö- ja off grid-aurinkosähkökapasiteettimäärien selvittämiseksi tulisi tehdä tarkemmat tutkimukset sekä ylläpitää vuosittaisia myyntitilastoja.

Päivitetty: 17.3.2017, Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto