Aurinkosähkön jyvittäminen taloyhtiön osakkaille

image_pdfimage_print

Taloyhtiön yhteinen aurinkosähköntuotanto edellyttää molemmissa mittarointimalleissa osakkaille omaa taselaskentamallia, jossa aurinkosähkö jyvitetään osakkaille asukkaiden näkökulmasta tasavertaiseksi koetulla mallilla. Aurinkosähkön jyvityslaskennasta vastaavaa tahoa kutsutaan taloyhtiön tasepalveluvastaavaksi.

Jyvityksen ja taloyhtiön tasehallinnan voi hoitaa yritys, joka tarjoaa laskentapalveluja jo nykyisin verkkoyhtiön älymittareiden ja sähkönmyyntiyhtiöiden välissä. Tasehallinnasta vastaava yritys saa nykyisin verkkoyhtiön mittareista kulutus- ja tuotantodatan sekä toimittaa sen sähkönmyyntiyhtiöille sopivassa muodossa asiakkaiden laskutusta varten.

Aurinkosähkön jyvittämiseen taloyhtiön aurinkosähköosakkaille löytyy useita malleja. Jyvitys voidaan tehdä esimerkiksi kuukausitasolla niin, että aurinkosähkön tuotanto jaetaan tasaosuuksina osakkaille siten, että aurinkosähkö vähentää kunkin osakkaan ostosähkön kulutusta oman tuotannon verran. Mikäli oma tuotanto ylittää osakkaan kulutuksen, voidaan ylijäämä ohjata muille osakkaille. Ylijäämän osalta säästyneet siirtomaksut voidaan hyvittää ylijäämän tuottaneelle osakkaalle.

Aurinkosähköosakkaiden sisäinen sähkönsiirto on taloudellisesti järkevää, koska kaikki aurinkosähkössä mukana olevat osakkaat hyötyvät kollektiivisesti siitä, että ostosähkön määrää minimoidaan siirto- ja veromaksujen välttämiseksi. Mikäli aurinkosähköä syntyy yhteensä enemmän kuin kaikki osakkaat kuluttavat yhdessä, joudutaan siinä tapauksessa ylijäämä myymään verkkoon siten, ettei kukaan juurikaan hyödy siitä taloudellisesti. Mikäli verkkoon myyntiä tapahtuu, jaetaan siitä saatava tuotto (2-6 snt/kWh) tasaisesti osakkaiden kesken.

 

Kirjoittaja: DI Karoliina Auvinen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Päivitetty 2/2016