image_pdfimage_print

solarpvpaneeliAlla oleva hankintapolun kuvaus on Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen laatima prosessiohje kunnille aurinkoenergiajärjestelmien hankkimiseksi. Katso myös Aurinkoenergian edistämiskeinot kunnissa.

Olosuhteet ja aurinkoenergian asennuskohteet vaihtelevat paljon, joten alla oleva hankintapolku kuvaa tyypillistä, melko yksinkertaista investointiprojektia. Haastavissa asennuskohteissa, kuten suojelluissa rakennuksissa investointiprojekti on monimutkaisempi.

Hankintaohjeen laatimisessa on hyödynnetty case-analyysiä Helsingin kaupungin aurinkoenergian hankintapolusta. Ohjeessa olevien linkkien takana on tarkempia kuvauksia hankinta- ja rahoitusmalleista.

Kuntien ohjeellinen hankintapolku eri rahoitusmallien mukaan:

1. Rakennuksen käyttäjät tai edustajat, jotka haluavat ottaa aurinkoenergiaa käyttöön, tekevät investointiehdotuksen suoraan tai oman viraston kautta rakennuksen omistajavirastolle.

2. Omistajavirasto, joka on tyypillisesti Kiinteistöviraston tilakeskus, antaa selvitysluvan.

3. Yhteydenotto TEM:iin ja tunnustelu, onko investointituen saaminen hankkeelle mahdollista ja millä tukiosuudella.

4. Aurinkoenergian asennuskohteista kerätään tarvittavat tekniset tiedot ja energiankulutustiedot.

5. Rakennusvirasto tekee itse tai pyytää budjettitarjouksia alustavan kustannusarvion saamiseksi.

6. Kaupunki tekee investointipäätöksen ja määrittelee sisäisesti rahoitus- ja sopimusmallin, jota halutaan soveltaa aurinkovoimaloiden hankintaan. Vaihtoehtoja ovat oma pääoma, laina, osamaksurahoitus, leasingrahoitus, pitkäaikainen aurinkoenergian ostosopimus sekä joukkorahoitus.

7. Kun kyseessä on yli 20 kW:n aurinkosähkö- tai 20 neliön aurinkolämpöjärjestelmän hankinta, kannattaa harkita tarjouskilpailun teettämistä aurinkoenergiasuunnittelijalla.

Prosessi jatkuu riippuen valitusta rahoitusmallista…

Hankinta omilla budjettivaroilla:

 • Tehdään tarjouskyselykierros aurinkovoimaloista kohteiden energiankulutus- ja teknisten tietojen pohjalta. Omien budjettivarojen hyödyntäminen on suositeltavaa, kun kyseessä on pienten, kokeilu- ja kehitysluontoisten investointien tekeminen.
 • Kaupunki solmii hankintajuristin avulla laitetoimittajan kanssa toimitussopimuksen.
 • Voimala rakennetaan kaupungin omaan omistukseen.

Hankinta lainalla:

 • Tehdään tarjouskyselykierros aurinkovoimaloista kohteiden energiankulutus- ja teknisten tietojen pohjalta.
 • Kun aurinkoenergiajärjestelmien hankintahinta on tiedossa, hyödynnetään kaupungin olemassa olevaa puitesopimusta tai kilpailutetaan lainarahoitus yhteistyössä kaupungin rahoitusasiantuntijan kanssa. Kaupungin rahoitusasiantuntijan avulla laaditaan lainasopimukset ja määritellään sisäisesti maksajataho.
 • Kaupunki solmii hankintajuristin avulla laitetoimittajan kanssa toimitussopimuksen.
 • Voimala rakennetaan kaupungin omaan omistukseen.

Hankinta  osamaksu- tai leasing-rahoituksella:

 • PSVuores-taloTehdään tarjouskyselykierros aurinkovoimaloista kohteiden energiankulutus- ja teknisten tietojen pohjalta.
 • Kuntien tapauksessa voimalan hankinta ja investoinnin rahoitus kannattaa kilpailuttaa toisistaan erillään. Kun aurinkoenergiajärjestelmien hankintahinta on tiedossa, kilpailutetaan osamaksu- tai leasingrahoitus yhteistyössä kaupungin rahoitusasiantuntijan kanssa. Kaupungilla saattaa olla myös puitesopimus, jonka puitteissa investoinnin rahoitus voidaan järjestää.
 • Kaupunki solmii hankintajuristin ja rahoitusasiantuntijan avulla rahoitusta tarjoavan yhtiön kanssa sopimuksen, jossa määritellään sopimusaika ja maksuerien suuruus.
 • Rahoitusyhtiö solmii hankintasopimuksen laitetoimittajan kanssa. Näin ollen rahoitusyhtiö toimii voimalan omistajana sopimuskauden alussa.
 • Rahoitusyhtiö lähettää kaupungin määrittelemälle virastolle laskuja yleensä neljännesvuosittain sopimuskauden ajan. Osamaksukaupassa voimala siirtyy vähitellen rahoittajan omistuksesta kaupungin omistukseen. Osamaksusopimuksessa yleensä määritellään hinta, jolla kaupunki voi ostaa laitteiston itselleen myös sopimuskauden aikana. Sopimuskauden päätyttyä (usein noin 10 vuotta) laaditaan jatkosopimus tai kaupunki hankkii voimalan(t) itselleen sopimuksessa määritetyllä hinnalla eli laitteiston jäännösarvolla.
 • Leasing-sopimuksen tapauksessa kunta maksaa voimalasta vuokraa tai käyttömaksua niin, ettei voimala siirry kaupungin omistukseen kuin mahdollisesti sopimuskauden lopussa määriteltyä jäännösarvoa vastaan.

Katso lisätietoja HINKU-kuntien aurinkosähkön leasing-hankinnasta
ja Jarmo Linjaman esitys aiheesta.

Hankinta pitkäaikaisella aurinkoenergian ostosopimuksella (PPA):

 • Tehdään tarjouskyselykierros avaimet käteen -periaatteella perustuen voimaloiden sähkön tai lämmön myyntihintaan (€/MWh tai snt/kWh) halutulle sopimusajalle (10-25 vuotta).
 • Sopimustoimittajan valinnan ja hyväksynnän jälkeen kaupungin hankintajuristi käy tarjouksen sekä sähkön- tai lämmönostosopimuksen muodollisesti läpi.
 • Sopimukset solmitaan ja voimala(t) rakennetaan. Energianmyyjä hakee TEM:n investointituen ja vastaa voimaloiden rakentamisesta tilaajan avustuksella.
 • Sopimustuottaja lähettää säännöllisesti kaupungille laskuja voimaloiden mitatun energiantuotannon mukaan sopimuskauden ajan.
 • Sopimuskauden päätyttyä (esim. 10-15 vuotta) laaditaan jatkosopimus tai kaupunki hankkii voimala(t) itselleen sopimuksessa määritetyllä hinnalla eli laitteiston jäännösarvolla.

Hankinta joukkorahoituksella:

 • 13.11. seminaariJoukkorahoitus on Suomessa vielä niin uusi ilmiö, että on suositeltavaa hyödyntää sitä yhdistettynä toiseen rahoitusmuotoon. Joukkorahoitus edellyttää tavallaan ”lainasopimuksen” laatimista jokaisen piensijoittajan kanssa, koska pienrahoittajille luvataan rahojen vastineeksi korkotuottoa tai muuta taloudellista hyötyä. Näin ollen olemassa olevien joukkorahoituspalvelujen hyödyntäminen on suositeltavaa. Joukkorahoitus kannattaa kilpailuttaa erikseen samaan tapaan kuin leasing- tai lainarahoitus. Leasing- tai lainarahoituksen voi myös kilpailuttaa niin, että rahoittajalta edellytetään joukkorahoituksen nivomista mukaan yhtenä osana kokonaisrahoitukseen. Näin kaupunki voi itse laatia rahoitussopimuksen vain yhden tahon kanssa.
 • Joukkorahoitus edellyttää vahvaa panostusta markkinointiin ja viestintään. Jotta kaupunki voisi saada maksimaalisen hyödyn joukkorahoituksesta ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi, asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi ja uuden taloudellisen toiminnan stimuloimiseksi,  kannattaa joukkorahoituskampanja integroida osaksi asukas- tai sidosryhmätoimintaa. Joukkorahoituksen markkinointi- ja viestintäkampanja olisi hyvä toteuttaa aurinkovoimalainvestoinnin rinnakkaisprojektina.

Tutustu rahoitus- ja sopimusmallien vertailuun kunnan näkökulmasta.

Laatinut: DI Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto

Päivitetty: 23.4.2015