Suomessa on jo noin 8MW verkkoon kytkettyä aurinkosähköä

image_pdfimage_print

Energiavirasto teetti kesä-lokakuussa verkkoyhtiöille kyselyn sähkön verkkoon kytketystä pientuotannosta. Kyselyyn vastasi 72 verkkoyhtiötä. Vastausten perusteella Suomessa on 7,9MW verkkoon kytkettyä aurinkosähköä. Ylivoimaisesti suurin osa kapasiteetista muodostui keskisuurista voimaloista, 5-100kW.

Verkkoyhtiöittäin jaoteltuna suurin osa voimaloista sijaitsee Carunan alueella (2280kW). Toiseksi suurimmat kapasiteettimäärät sijoittuvat Helen Sähköverkkojen (820kW) ja kolmanneksi Lappeenrannan Energiaverkkojen (547kW) alueille.

Katso Energiaviraston esitys kyselyn tuloksista: