image_pdfimage_print

Aurinkoenergia taloyhtiössä voi tarkoittaa sekä aurinkolämmön että –sähkön tuotantoa. Yhtiö voi joko tuottaa sähköä omiin käyttösähkötarpeisiin ja/tai hyödyntää aurinkolämpöä käyttöveden ja/tai kiertoveden lämmitykseen. Suomalaisissa taloyhtiöissä asuntojen lämmityksestä vastaa yleensä yhtiö, ja näin ollen aurinkolämmön käyttäminen osana lämmitysratkaisua alentaa ostoenergian määrää. PSKapylehto

Suoraviivaisin tapa aurinkoenergiajärjestelmän hankintaan on toteuttaa investointi taloyhtiövetoisesti siten, että taloyhtiö omistaa ja kontrolloi järjestelmää ja hyödyntää tuotannon kompensoimaan kiinteistösähkön ja/tai -lämmön kulutusta. Aurinkolämmön- ja sähkön mitoitusta voi arvioida kannattavuuslaskurien avulla.

Hankintaprosessissa on syytä tarkastella energiaratkaisua kokonaisvaltaisesti, minkä pohjalta yhtiö päättää rakentaa joko aurinkosähköjärjestelmän, -lämpöjärjestelmän tai molemmat kiinteistön energiankulutusta kattamaan. Päätös investoinnista on helppo tehdä taloyhtiössä, jos yhtiön kulut pienenevät ja tätä kautta yhtiövastike välittömästi laskee. Tällöin investointi on myös perusteltavissa yhtiön kaikille osakkaille yhtiökokouksessa. Hyötyjä tulee myös energian hinnan vaihteluiden vähenemisestä. Energian hintavakaudellakin on arvonsa. Aurinkoenergian tuotannon tulevaisuuden kustannukset eivät ole riippuvaisia energian markkinahintojen muutoksista.

Tulevaisuudessa kannattavin vaihtoehto taloyhtiöiden aurinkosähkötuotannolle saattaa olla hyvityslaskenta tai ns. virtuaalimittarointi -malli. Tämä kuitekin vaatii nykyisen regulaatiojärjestelmän muutosta. Lue lisää.

Esimerkki aurinkoenergiajärjestelmän hankintapolusta taloyhtiössä:

2. Budjettitarjouksen pyytäminen aurinkoenergia-järjestelmän toimittajalta

1. Aurinkoenergian soveltuvuuden arviointi taloyhtiössä (isännöitsijä, hallitus tai konsultti)

5. Suunnitelman tilaus ja tekeminen

4. Toimittajan kilpailutus

6. Tarvittaessa rahoituksen suunnittelu ja lainatarjoukset

7. Hallituksen päätös järjestelmän toimittajasta

8 Järjestelmän asentaminen ja käyttöönotto toimittajan ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimesta

9 Käyttö ja seuranta kiinteistöhuoltoyhtiön ja isännöitsijän toimesta

3.  Yhtiökokouksen päätös aurinkoenergia-investoinnin toteuttamisesta

Flowchart arrow1
Flowchart arrow1

Lisätietoja hankintapolun kohdista:

1. Soveltuvuuden arviointi

Aurinkoenergia soveltuvuus taloyhtiökohteeseen on teknistaloudellinen kysymys. Varsinkin aurinkolämmön osalta kannattaa käyttää asiantuntijaa soveltuvuuden arvioimiseen.  Aurinkoenergian kannattavuus verrattuna vaihtoehtoisiin energialähteisiin on erittäin tapauskohtainen.

2. Budjettitarjous

Budjettitarjous tarjoaa kohdekohtaista tarkennettua hintatietoa. Taloyhtiön kannattaa hankkia budjettitarjous aurinkojärjestelmän toimittajalta päätöksenteon tueksi ja budjetointitarkoituksiin. Budjettitarjouspyynnössä olisi hyvä liittää seuraavat tiedot:

  • Järjestelmän mitoittamiseksi taloyhtiön kesäaikainen kulutus tai kuukausittaiset kulutukset vuoden ajalta
  • Rakennusten asemapiirustus mittakaavan kanssa
  • Rakennusten mitat ja kattotyypin tiedot esim. harjakaton kulma sekä katon koko, materiaali ja korkeus
3. Yhtiökokouksen investointipäätös

Kun aurinkoinvestoinnin perustiedot ovat olemassa on syytä käydä keskustelu hankinnasta taloyhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen etenemään aurinkojärjestelmän hankinnassa. Tässä yhteydessä on syytä keskustella myös rahoituksesta. Voiko yhtiö käyttää omia varoja vai katetaanko investointi yhtiölainalla? Myös leasing, lämmönosto tai sähkönostosopimukset voivat tulla kysymykseen, jolloin aurinkoenergiaa tuotetaan yhtiössä, mutta taloyhtiö ei toimi laitteiston omistajana.

Katso myös:

Laatinut: Jouni Juntunen, Aalto-yliopisto

Päivitetty: 8/2015